Qbuzz-chauffeur na gesprek met staatssecretaris: 'Overtuigd dat er een oplossing komt'

Buschauffeur Dirk Visser van Qbuzz is ervan overtuigd dat er een oplossing komt voor de problemen op buslijn 72/73 tussen Ter Apel en Emmen. Dat is zijn conclusie van het gesprek maandag met demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol.
Chauffeurs voelen zich niet altijd veilig door het gedrag van met name asielzoekers die vaak geen kans op een verblijfsvergunning maken. Deze zogenoemde veiligelanders zorgen voor discussies, opstootjes en soms vechtpartijen. Visser heeft namens de chauffeurs een prioriteitenlijst aan Broekers-Knol meegegeven. 'We hebben onze problemen en prioriteiten goed naar voren kunnen brengen. Het zou natuurlijk een utopie zijn als het direct is opgelost.'
Uit cijfers van werkgever Qbuzz blijkt overigens niet dat het aantal incidenten is toegenomen. De beleving van de chauffeurs is dus anders:
Verschil tussen cijfers en beleving buschauffers Ter Apel

Gewenst: beveiliger en toezichthouder

Op het lijstje van de buschauffeurs staan vier dingen die ze het liefst zo snel mogelijk opgelost zien worden. Zo moet er een pendelbuskomen van 's morgens vroeg tot de aankomst van de laatste bus. Ook moet er een beveiliger komen en willen ze een toezichthouder die de veiligelanders begeleidt naar de pendelbus. Als laatste punt willen ze dat er beter gecommuniceerd wordt.
Dat laatste wil Broekers-Knol sowieso ook graag verbeteren, zegt ze. 'Alles wat de buschauffeurs meemaken moeten ze makkelijker kunnen vertellen, zoals de overlast op de pendelbus. Wij dachten dat de overlast is teruggelopen vanwege de pendelbus. Maar dan blijkt er toch meer overlast te zijn dan dat ik aanvankelijk te horen krijg.'
De mensen blijven 's nachts hangen op het station, daar heb je de volgende dag last van
Dirk Visser, chauffeur Qbuzz

Stress

Negen op de tien chauffeurs voelen zich daardoor onveilig, bleek eerder uit een enquête van vakbond FNV. Visser: ‘De pendelbus moet gaan rijden van 's morgens vroeg tot de aankomst van de laatste bus. Inclusief beveiliging en een toezichthouder die ze begeleidt naar het station, zodat er niemand achterblijft op het station. De pendelbus rijdt nu nog van kwart voor 10 tot kwart voor 10. Die moet vaker gaan rijden. Nu blijven de mensen 's nachts hangen op het station, dan heb je er de volgende dag last van.’
Dat gaat de chauffeurs niet in de koude kleren zitten, vertelt Visser. ‘Je hebt stress. Passagiers willen niet willen betalen en willen vervolgens de bus niet verlaten en gaan gewoon zitten. Er is vaak getreuzel, dat geeft oponthoud. Ze gaan zich dan vaak overdreven gedragen, met extreem veel bewegingen.’
Broekers-Knol in gesprek met de burgemeester van Emmen Eric van Oosterhout en twee agenten
Broekers-Knol in gesprek met de burgemeester van Emmen Eric van Oosterhout en twee agenten © Tom Meijers/RTV Drenthe

'Aantal loopt al terug door sobere opvang'

Broekers-Knol zei dat het goed is om de verhalen van de chauffeurs te horen. ‘Het zijn vervelende incidenten, beangstigend. Ik ben blij dat ze bereid waren hun ervaringen te delen. Ik ga overleggen of er maatregelen genomen kunnen worden. Er moet iets komen zodat de buschauffeurs hun werk kunnen doen. We gaan eerst kijken of er geld nodig is, al weet ik niet of geld de enige oplossing is.’
Broekers-Knol wil de opvang van veiligelanders het liefst helemaal aanpassen. ‘Wij zijn druk bezig de veiligelanders sober op te vangen, we zijn ook bezig met andere gemeentes. Daar worden goede stappen ondernomen. De veiligelanders moeten doorhebben dat ze hier geen asiel kunnen krijg, dat ze niet welkom zijn. Het coa is er druk mee bezig. Sobere opvang werkt effectief, het aantal loopt al terug.’
Er volgen nog gesprekken met Qbuzz, het azc, het ov-bureau en de ketenmariniers.