Parlementaire enquêtecommissie deze week in bevingsgebied

De leden van de parlementaire enquêtecommissie
De leden van de parlementaire enquêtecommissie © ANP/bewerkt door RTV Noord
De leden van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de aardgaswinning zijn woensdag en donderdag op werkbezoek in het bevingsgebied. Het tweedaagse bezoek is onderdeel van hun voorbereiding op de openbare verhoren volgende zomer.
Leden van de enquêtecommissie gaan in gesprek met gedupeerden over de staat van hun huis of boerderij en over de stand van zaken in de procedures die mensen voeren om hun schade vergoed te krijgen.
'Het doel is vooral om naar de inwoners te luisteren en hun verhalen een plaats te geven in de voorbereidingen van de parlementaire enquête', aldus de commissie.

Fietstocht, gasopslag en schade-experts

In het hart van het aardbevingsgebied maken de commissieleden samen met de Groninger Bodem Beweging een fietstocht door een aantal dorpen en gaan ze in gesprek met gedupeerde Groningers. Donderdag praat de commissie ook nog met twee schade-experts en is er een bezoek bij de gasopslag van de NAM in Norg. De commissieleden die dat nog niet eerder gedaan hebben krijgen daarnaast een rondleiding door een dorp van het Groninger Gasberaad.
Het is nog wel even de vraag of de enquêtecommissie compleet is. Woensdag is er namelijk nog een speciaal coronadebat waarvoor de Tweede Kamer terugkomt van reces. Mogelijk moet een enkeling die lid is van de commissie daar ook bij zijn.
Zwaarste onderzoeksmiddel
De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Een zogenoemde enquêtecommissie die bestaat uit Kamerleden voert het onderzoek uit. Iedereen die wordt opgeroepen, is volgens de wet verplicht om mee te werken aan een parlementaire enquête. De commissie kan getuigen oproepen en onder ede verhoren. Niet meewerken of meineed is strafbaar.

Onderzoeksplan

De commissie die de parlementaire enquête heeft voorbereid is eerder ook al in Groningen geweest. De voorbereidende commissie heeft een onderzoeksvoorstel geschreven met daarin de hoofdvragen, onderzoeksvragen en een planning. De volledig opzet is hier te lezen. In het kort heeft de Kamer twee hoofdvragen:
  • Hoe is de besluitvorming over de aardgaswinning in Groningen, de schadeafhandeling en de versterking op cruciale momenten verlopen?
  • Welke effecten had dit, welke belangen en afwegingen speelden een rol en hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers?
Daarbij is het doel om feiten op tafel te krijgen en een ‘verklarend inzicht’ te krijgen over de gaswinning, schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. Het onderzoek begint bij het moment dat het eerste gas werd gevonden in Slochteren en is vervolgens opgesplitst in drie perioden:
  • Na Slochteren: voortvarende start van de gaswinning;
  • Na de beving in Assen: bodemdaling en aardbevingen;
  • Na de beving in Huizinge: afbouw van de gaswinning, schadeherstel en versterking.

Documenten verzamelen

Op dit moment is de zeskoppige commissie bezig met het vorderen van documenten en met onderzoek. Begin volgend jaar beginnen besloten voorgesprekken. Van juni tot oktober zijn de openbare verhoren en begin 2023 moet het onderzoeksrapport klaar zijn.
De tijdlijn van het onderzoek
De tijdlijn van het onderzoek © Tweede Kamer