Veel valse kunst in musea

GRONINGEN - Veel topmusea hebben vervalste stukken uit de Oudheid in hun bezit.Dit blijkt uit een studie, die maandag wordt gepubliceerd bij uitgeverij Styx in de stad Groningen.Het gaat om een studie van archeoloog Oscar White Muscarella.Van de museumstukken, die hij liet onderzoeken, bleek veertig procent vals te zijn.
null