Stikstofuitstoot scheepvaart lijkt obstakel voor afvalverbrander EEW Delfzijl

De EEW-centrale in Delfzijl
De EEW-centrale in Delfzijl © Archief RTV Noord
De aanvoer van afval uit Engeland per schip naar de EEW-afvalverbrandingsinstallatie kan een obstakel worden voor de derde en vierde verbrandingsoven van het Delfzijlster afvalverwerkingsbedrijf.
Dat bleek vrijdag tijdens een rechtszaak bij de hoogste bestuursrechter in Den Haag: de Raad van State. De zaak werd aangespannen door de Nederlandse en Duitse natuur- en milieuorganisaties MOB, VSL en VZ.

Scheepvaart niet meegenomen in stikstofberekening

Bij de Raad van State bleek dat EEW Energy from Waste en de provincie de stikstofuitstoot van het scheepvaartverkeer niet hebben meegenomen in de zogenoemde Aerius-berekeningen. Die eerdere stikstofberekeningen kwamen precies uit op nul komma nul. Meer stikstof mag EEW vanwege de zwaar beschermde Natura-2000-gebieden, zoals de Waddenzee, ook niet uitstoten.
Hoewel EEW de verbrandings- en verwerkingscapaciteit flink heeft uitgebreid, neemt de stikstofuitstoot door het gebruik van efficiëntere filterinstallaties per saldo niet toe, beweerde de advocaat van EEW.

'Tel ook de uitstoot van scheepsmotoren mee'

Volgens de raadsvrouw van de milieuorganisaties hebben EEW en Groningen vergeten de stikstofuitstoot van het extra scheepvaartverkeer in de berekeningen mee te nemen. Dat kan de vergunning voor EEW alsnog opbreken. Volgens EEW gaat het jaarlijks om dertig schepen met afval uit Engeland. Volgens de milieuorganisaties om meer dan honderd schepen.
'En scheepsmotoren stoten naast CO2 veel stikstof uit. Als je die stikstof bij de EEW-berekeningen optelt, kom je uit op meer stikstofuitstoot dan nul komma nul en moet de natuurvergunning de prullenmand in.'
Als de Raad van State daarin meegaat zullen EEW en Groningen een nieuw, uitgebreid natuur- en stikstofonderzoek moeten doen. Dat kan gevolgen hebben voor het gebruik van de huidige derde verbrandingslijn, maar ook voor de vierde lijn die EEW nog wil bouwen.

Vrachtwagen of trein nog grotere belasting

Het is niet ondenkbeeldig dat de Raad van State een streep door de natuurvergunning haalt. Want aan het eind van de rechtszaak in Den Haag vroeg de hoogste bestuursrechter EEW of er alternatieve aanvoermogelijkheden zijn. Volgens de advocate van het bedrijf zal het afval dan waarschijnlijk per vrachtwagen of trein uit de Rotterdamse haven worden aangevoerd. Dat levert volgens de afvalverbrander grotere stikstofproblemen op dan de aanvoer per schip naar Delfzijl nu.
EEW en Groningen houden niet of nauwelijks rekening met Natura 2000-gebieden
Sandra Koch - Woordvoerder milieugroeperingen
Een andere oplossing is minder afval aanvoeren en minder verbranden. Dat leidt volgens EEW ook tot meer stikstofuitstoot, omdat EEW nu een groot aantal bedrijven in Delfzijl, waaronder AKZO, van stoom en energie voorziet. 'Dan moet AKZO de eigen turbines weer in gebruik nemen en dat leidt tot veel meer stikstofuitstoot en grotere nadelen voor de natuur.'

Meer gevaarlijke stoffen in de natuur

De raadsvrouw van Nederlandse en Duitse natuur- en milieuorganisaties MOB,VSL en VZE zag dat heel anders. Volgens haar levert de aanvoer en het verbranden van Engels afval niet alleen veel meer stikstofneerslag in de kwetsbare natuurgebieden op. Maar leidt dit ook tot meer uitstoot van gevaarlijke stoffen, zoals zware metalen. Vooral de toename van de kwikuitstoot met enkele kilo's per jaar baart de milieuorganisaties grote zorgen.
Woordvoerster Sandra Koch van de Oost-Friese milieugroeperingen VSL en VZE benadrukte dat EEW en vergunningverlener provincie Groningen 'niet, of nauwelijks rekening houden met de Natura 2000-gebieden net over de grens, zoals Waddeneiland Borkum'.
De Raad van State doet binnen zes tot twaalf weken uitspraak.