'Minder subsidie nodig voor groene energie door hoge stroomprijs'

Een zonnepark in aanbouw
Een zonnepark in aanbouw © ANP
'De stroomprijs in Nederland is op dit moment zo hoog, dat er steeds minder overheidssubsidie nodig is om duurzame energie te produceren.' Dat zegt Machiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Mulder reageert op onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame energie (NVDE). Daarin wordt gepleit om de SDE++-subsidies uit te breiden, omdat veel gereserveerd geld niet uitgegeven wordt, maar op de plank blijft liggen.

Waarom subsidie nodig is

De SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energie) is door de overheid in het leven geroepen, omdat veel duurzame energieprojecten, zoals windparken, zonneparken en geothermie-projecten zonder subsidie niet rendabel zijn.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van hoe duur stroom op de markt is. Hoe hoger de energieprijs, hoe minder subsidie nodig is om projecten rendabel te krijgen. En dat is volgens Mulder aan de hand.

'De markt doet zijn werk'

'De gemiddelde stroomprijs was de afgelopen jaren zo'n 45 euro per MegaWatt', legt hij uit. 'Maar inmiddels zit die prijs rond de 90 euro per MegaWatt.' Dat komt volgens hem door de hoge Europese CO2-prijs en de hoge gasprijs.
Volgens Mulder is dit een goede ontwikkeling. 'Doordat bedrijven die duurzame energie opwekken meer geld krijgen voor het verkopen van stroom, hoeven ze minder geld van de overheid te krijgen. De markt doet zijn werk.'

Kan de belasting omlaag?

Volgens hem kan dit betekenen dat ook de belasting voor burgers omlaag kan. 'Mensen betalen voor hun elektriciteit de zogenoemde ODE-heffing.' ODE staat voor Opslag Duurzame Energie. 'Uit deze belasting worden de SDE-subsidies betaald. Maar als er minder subsidie nodig is, dan zou de ODE-heffing ook omlaag moeten gaan.'

'Geld niet het probleem'

De NVDE denkt dat het geld dat nu op de plank blijft liggen, besteed kan worden aan meer projecten om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen, zoals aan projecten voor duurzame warmte. Maar volgens Mulder is geld het probleem niet, juist door de hoge stroomprijs.
'De bottle neck zit meer in weerstand van omwonenden tegen allerlei plannen, en omdat er te weinig netcapaciteit is voor stroom.'