Instellingen

Schier wil leefomgeving wadvogels verbeteren

De dijk op Schiermonnikoog
De dijk op Schiermonnikoog © Remco de Vries/Omrop Fryslân

Uit onderzoek blijkt dat het Waddengebied een zwakke schakel is op de trekroute van vogels. Het project Wij & Wadvogels moet het Waddengebied als leefomgeving voor vogels met concrete maatregelen verbeteren. Ook op Schiermonnikoog gaan ze ermee aan de slag.

Wij & Wadvogels bestaat uit ongeveer 25 deelprojecten waarin organisaties met elkaar werken aan een betere leefomgeving voor de waddenvogels in de Waddenzee. Eén van die projecten vindt plaats op Schiermonnikoog.

Daar moeten meer broed- en rustplekken voor wadvogels komen en verantwoorde voorzieningen om de vogels te bekijken. Verschillende partijen slaan hiervoor de komende maanden de handen ineen, waaronder Natuurmonumenten, de gemeente Schiermonnikoog, Nationaal Park Schiermonnikoog, en Wetterskip Fryslân.

Jachthaven en veerhaven

Eén van de gebieden die aangepakt gaat worden is het wad tussen de jachthaven en de veerhaven op het eiland. Door de stenen blokken aan de voet van de dijk is er geen veilige plek voor jonge vogels om te staan.

'Die stenen zijn een hele harde grens tussen wad en land. Het is nu moeilijk voor jonge vogels om van de ene naar de andere kant te komen. We willen kijken hoe we in deze kwelder een betere leefomgeving kunnen creëren. Bijvoorbeeld met broedeilandjes', laat Jan Willem Zwart namens Natuurmonumenten weten.

Bij opkomend water zoeken veel vogels de beschutting van de Westerplas om te wachten op het juiste tij. 'We zien dat sommige vogels verstrikt raken in de stenen. Maar er zijn ook vogels die het juist gebruiken als beschutting', zegt Zwart. Bij hoogwater staan er soms honderden plevieren, scholeksters, grutto’s en wulpen te wachten op het volgende laagwater.

Meedenken over oplossingen

Bij het eventueel aanpassen van de dijk wordt rekening gehouden met de veiligheid, omdat het opkomende water wel moet worden tegenhouden. 'We zijn aan het onderzoeken wat kan. Daarom is Wetterskip Fryslân er ook nauw bij betrokken.'

Bewoners mogen meedenken aan oplossingen voor de Waddenvogels. Zo zijn er excursies georganiseerd en worden bewoners en toeristen gevraagd om input. 'Er is bijvoorbeeld gesproken om er een vogelboulevard van te maken net zoals op Texel. Na de zomer gaan we de ideeën bundelen en de plannen concreter maken', zegt Zwart.

Vogels in de Westerplas op Schier
Vogels in de Westerplas op Schier © Cynthia Borras/Natuurmonumenten

Naar het verbeteren van de Westerplas wordt ook gekeken. Dit is één van de weinige grote zoetwaterplassen van het eiland. In het voorjaar broeden er eenden, lepelaars, aalscholvers en veel zangvogeltjes.