Gasunie betrokken bij plan voor waterstoffabriek in Duitse Waddenzee

Artist Impression van het AquaSector-project
Artist Impression van het AquaSector-project © RWE
Een consortium van vier bedrijven in de energiesector, waaronder Gasunie, wil een waterstofproductieplatform bouwen in de Duitse Waddenzee. Het doel is daarmee jaarlijks 20.000 ton groene waterstof te produceren.
Voor de productie van waterstof is elektriciteit nodig. Deze stroom moet worden opgewekt door windparken voor de Duitse kust. De op zee geproduceerde waterstof kan via een pijpleiding naar het eiland Helgoland worden getransporteerd, is het idee. Vandaaruit kan het naar het vasteland worden gebracht. De waterstof is bestemd voor de Duitse industrie, die daarmee kan 'vergroenen'.

'Subsidie is nodig'

Behalve Gasunie zijn ook Shell, RWE en de Noorse olie- en gasproducent Equinor bij het initiatief betrokken. Volgens het consortium kan, als alles meezit, het productieplatform in 2028 in gebruik worden genomen. Of de plannen doorgaan, hangt af van de uitkomst van een lopend onderzoek, benadrukt woordvoerder Pierre Bartholomeus van Gasunie: 'Zowel technisch als economisch moet het haalbaar zijn. Zeker in het begin zal er subsidie bij moeten'.
Bartholomeus voegt daaraan toe dat het in principe efficiënter is de waterstof op zee te produceren en die via een leiding verder te transporteren, dan eerst de stroom via kabels naar een waterstoffabriek op het vasteland te brengen. 'Maar ook dit moet uit de haalbaarheidsstudie blijken.' De uitkomst van die studie wordt in 2022 verwacht.

Energietransitie

Groene waterstof wordt als een belangrijke pijler gezien voor de energietransitie, de overschakeling van fossiele brandstoffen naar milieuvriendelijke alternatieven. Zon- en windenergie zijn de bekendste voorbeelden, maar het nadeel daarvan is dat deze vormen van groene energie lastig zijn op te slaan.
Waterstof - eigenlijk geen energiebron, maar energiedrager - heeft als voordeel dat het wel goed kan worden opgeslagen. Je kunt het gebruiken op het moment dat je het nodig hebt. Nederland heeft overigens als extra voordeel dat het een aardgastnet heeft. Dat is, met aanpassingen weliswaar, ook geschikt voor het transport van waterstof.

Meeste waterstof is nog 'grijs'

De meeste waterstof wordt nu nog gemaakt uit aardgas, waarbij CO2 vrijkomt. Deze 'grijze' waterstof geldt daarom niet als milieuvriendelijk. 'Groene' waterstof wordt gemaakt door water met wind of zonne-energie te splitsen in waterstofgas en zuurstof.

Meer initiatieven

Ook in Nederland zijn diverse initiatieven voor de grootschalige productie van groene waterstof. Meerdere partijen - waaronder Gasunie - hebben bijvoorbeeld plannen voor groene waterstoffabrieken in de Eemshaven. Ook die moeten gaan draaien op windenergie, geproduceerd op zee.