Marine oefent met opruimen mijnen boven Waddeneilanden en in Eemshaven

Mijnenbestrijdingsschepen op open zee
Mijnenbestrijdingsschepen op open zee © Ministerie van Defensie/SNMCMG1
Boven de Waddeneilanden en in de Eemshaven wordt van maandag 23 augustus tot en met vrijdag 10 september een grote internationale marine-oefening gehouden gericht op het opruimen van mijnen.
Daaraan doen zo'n zeshonderd militairen uit binnen- en buitenland mee. Naast Nederlandse en Belgische marineschepen nemen zo’n vijftien marineschepen van de NAVO deel aan oefening 'Sandy Coast 21'.

Laatste week in Eemshaven

De internationale marine-oefening vindt de eerste twee weken plaats op de Noordzee, ten noorden van de Waddeneilanden. De laatste week van de oefening wordt gehouden in de Eemshaven.
Daar is dan een zogenaamde havenbeschermingsoefening, met onder meer explosievenopruimers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en duikteams van de marine. De militairen werken bij de oefening samen met lokale en regionale veiligheidsautoriteiten.

Oude explosieven en terrorisme

Doel van Sandy Coast 21 is oefenen met operaties waarbij een zeegebied veilig moet worden gemaakt voor militaire operaties of havens vrijgemaakt moeten worden van explosieven.
'De commerciële scheepvaart en visserij hebben geregeld te maken met de gevaren van explosieven op de zeebodem en bij haveningangen. Zoals oude explosieven afkomstig uit de Tweede en soms zelfs Eerste Wereldoorlog. Ook vormen havens een potentieel doelwit van terrorisme', stelt kapitein-luitenant ter zee Peter Baars, die de oefening leidt, in een persbericht.
Mijnenvegers op zee
Mijnenvegers op zee © Ministerie van Defensie/SNMCMG1

Hoofdkwartier in Eemshaven

Volgens Defensie zijn de Noordzee en Eemshaven zeer geschikte locaties voor de marine-oefening: 'Ondiep water, sterke stroming, dynamische zeebodem, wisselende weersomstandigheden en dat alles in de nabijheid van drukke scheepvaartroutes en windmolenparken.'
Behalve mijnenbestrijding gaan de marine-eenheden ook de aansturing vanaf zee en vanuit een hoofdkwartier op land oefenen. In de Eemshaven wordt hiervoor tijdens de hele oefening een operationeel hoofdkwartier ingericht.