NCG heeft zware kluif aan versterking: ‘Niet duidelijk of we doel halen’

Een huis in de stutten
Een huis in de stutten © FPS/Jos Schuurman
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft moeite met het afronden van het beoogde aantal versterkingen in Groningen. Dit jaar wil de NCG 1500 versterkingstrajecten afronden, maar de staat teller staat op 287.
Daarnaast wil de NCG dit jaar 4000 opnames en nog eens 4000 beoordelingen uitvoeren. Maar tot en met 31 juli zijn er 1211 opnames en 1372 beoordeling gedaan.

Hoopvol

Niettemin is de NCG hoopvol om toch nog voldoende opnames en beoordelingen te doen dit jaar. Dat komt omdat vorige maand is gestart met de ‘typologieaanpak’. Veel woningen worden daarmee niet meer individueel beoordeeld maar ingedeeld in een categorie. Daardoor moet dat gedeelte van de versterkingsoperatie flink versnellen.
Het afronden van 1500 versterkingtrajecten in 2021 blijft een enorme uitdaging
NCG
Maar vooral bij de daadwerkelijke versterking is het nog maar de vraag of de NCG haar doel kan halen. ‘Het afronden van 1500 versterkingstrajecten in 2021 blijft een enorme uitdaging. Toch denken we dat we een inhaalslag kunnen maken’, schrijft de NCG.

Traject stagneert bij 302 adressen

Daarbij helpt het niet dat het traject bij 302 adressen ‘stagneert’. ‘Daarbij gaat het deels om bewoners/eigenaren die hebben aangegeven op dit moment niet verder te willen of te kunnen in het traject’, zegt de NCG.
Het versterkingsinstituut vestigt haar hoop op panden waar lichtere versterkingsmaatregelen nodig zijn. Die zijn sneller veilig te maken, waardoor de NCG veel meer panden hoopt te doen dan de 287 die in de eerste helft van het jaar zijn gedaan.

Doelstelling bijstellen?

Toch sorteert de NCG al voor op de mogelijkheid dat het niet lukt om de overige 1213 panden die dit jaar aan de beurt zouden zijn te versterken.
‘Of we de doelstelling halen of moeten bijstellen is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat we ons maximaal inzetten om zoveel mogelijk trajecten af te ronden dit jaar.’
Versterkingsoperatie op een rijtje
De totale werkvoorraad van de NCG bestaat uit 26.848 huizen. De versterkingsoperatie is opgedeeld in 6 fasen.
- Op 3153 adressen moet het hele traject überhaupt nog beginnen
- 3874 adressen wachten op een opname
- 6438 wachten op een beoordeling en/of worden beoordeeld
- 9821 adressen hebben een versterkingsadvies,. Daarvoor moet worden vastgesteld hoe het gebouw wordt versterkt en er moet een plan van aanpak worden gemaakt
- Bij 1475 adressen is dat plan klaar, en kan de bouw worden voorbereid en uitgevoerd
- In totaal zijn 2087 van de 26.848 adressen afgerond.
Van die 2087 adressen zijn er 1813 versterkt. Bij de overige 274 is er sprake van onder meer sloop en nieuwbouw, of bleek uit de beoordeling dat de versterking niet nodig was.