Groninger Museum pakt uit met expositie rond 350 jaar Bommen Berend

Een deel van een ruiterportret van bisschop Bernhard von Galen, oftewel Bommen Berend, gemaakt door Wolfgang Heimbach
Een deel van een ruiterportret van bisschop Bernhard von Galen, oftewel Bommen Berend, gemaakt door Wolfgang Heimbach © Westerwolds Monumenten Fonds/Groninger Museum
In het Groninger Museum is volgend jaar een grote tentoonstelling te zien rond 350 jaar Groningens Ontzet. Er zijn onder meer portretten van de hoofdrolspelers, schilderijen en tekeningen van het beleg te bekijken.
Die komen niet alleen uit de collecties van het Groninger Museum en de Groninger Archieven, maar ook zijn er stukken van het Rijksmuseum te zien en bezittingen van de erven van de belager - bisschop Bernhard von Galen van Münster zelf.

Bijzondere stukken

'Het gaat dan bijvoorbeeld om kerkelijk zilver, zijn servies, reismantel en borstkruis en een bisschopshoed. Ook komt een kanon met daarop het familiewapen van Von Galen deze kant op', vertelt conservator Egge Knol van het Groninger Museum, die momenteel druk bezig is met de samenstelling.
'We krijgen veel stukken in bruikleen van het bisdom van Münster; een ander deel is eigendom van het Landesmuseum in Münster. Dat heeft behoorlijk wat bezittingen overgenomen van graaf Von Galen, een erfgenaam die een jaar of tien geleden is overleden. De graaf heeft het bij leven verkocht aan het museum, omdat hij wel wat geld kon gebruiken.'
Ook De Nederlandsche Bank doet een duit in het zakje: uit de Nationaal Numismatische Collectie komt een selectie bijzondere munten en zilveren herdenkingspenningen naar Groningen.

Hulp van Groningers nodig

Knol verheugt zich verder op de terugkeer van een grote maquette waarop het slagveld van Groningen is te zien. 'En we besteden aandacht aan de jubilea die bijvoorbeeld 100, 200 en 300 jaar na dato zijn gevierd. De viering van 1972 kan ik me bijvoorbeeld nog goed herinneren, ik was nog een schooljongen. Mijn vader nam me mee naar het Groninger Museum, waar toen ook een grote tentoonstelling was over het Ontzet', zegt de nu 64-jarige Knol.
Hij hoopt dat Groningers hun kasten of dozen op zolder willen omkeren voor spulletjes die met de viering van Bommen Berend te maken hebben. 'Ik ben nog op zoek naar mooie dingen. Zo deelde slijterij Jos Beeres in 1972 volgens een stuk in het Nieuwsblad van het Noorden 90.000 borrelglaasjes met opdruk uit. Daarvan zijn verschillende types gemaakt, maar het museum heeft er helaas maar twee. Er zijn vast nog mensen die de andere borrelglaasjes hebben', denkt Knol.

Rampjaar 1672

Volgend jaar is het 350 jaar geleden dat Groningen en omstreken werden belegerd door Bommen Berend. Dat beleg begon op 29 juni 1672 en duurde tot 28 augustus, toen Von Galen opgaf omdat zijn inmiddels gedemotiveerde troepen het verzet van de stad niet wisten te breken. Zoals hij er ook niet in slaagde om de vesting Bourtange in handen te krijgen.
Stad en Ommeland staan volgend jaar uitgebreid stil bij de gebeurtenissen in 1672, met de Groninger Manifestatie GO 350. De expositie in het Groninger Museum, die van 23 april tot en met 25 september te zien is, maakt daar onderdeel van uit.
Ook landelijk is er volgend jaar veel aandacht voor het rampjaar 1672, toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van alle kanten onder vuur lag. Het westen werd vanaf zee aangevallen door Engeland, Zuid-Nederland werd opgerold door Frankrijk, en Oost- en Noord-Nederland werden bestormd door de vorst-bisschoppen van Keulen en Münster.