RUG vindt zo'n negentig tijdelijke krachten tegen werkdruk

Het Academiegebouw op het Broerplein in Stad
Het Academiegebouw op het Broerplein in Stad © Jos Schuurman/FPS
Om de werkdruk voor docenten te verlagen heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) inmiddels zo'n negentig tijdelijke krachten aangetrokken. Het doel was er honderd te vinden, nog voor de start van komend studiejaar.

Steuntje in de RUG

Docenten ervaren de werkdruk aan de Groningse universiteit al jaren als veel te hoog. De coronapandemie maakte het werk alleen maar zwaarder, doordat alles online vormgegeven moest worden.
Onder de noemer Ruggesteun stelde de RUG 23 miljoen euro beschikbaar voor extra medewerkers. Dat geld komt deels van de universiteit zelf en deels uit het Nationaal Programma Onderwijs, dat is bedoeld om de gevolgen van de coronapandemie in het onderwijs te verzachten.

Interne mensen gaan meer doen

Vooraf verwachtte de universiteit een aardige zoektocht om de vacatures ingevuld te krijgen, omdat ook de hogescholen NHL Stenden en Hanzehogeschool mensen zochten. 'We zijn blij dat de eerste fase volgens plan is verlopen', vertelt woordvoerder Anja Hulshof. 'Nu komt de tweede fase: het inwerken.'
De tijdelijke krachten komen vooral uit de eigen gelederen. 'Het zijn stafleden die hun uren hebben uitgebreid en mensen die al uit dienst waren en nu terugkomen.' Daarnaast zijn contracten verlengd en konden net gepromoveerden direct een baan krijgen.

Moet meer geld bij

Het is een tijdelijke oplossing; het project Ruggesteun loopt drie jaar. Voor een structurele oplossing kijken universiteiten naar Den Haag. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie bleek eerder dat universiteiten er honderden miljoenen euro's bij zouden moeten krijgen om goed te kunnen functioneren.
In april voerden universiteitsbestuurders, studenten en medewerkers nog gezamenlijk actie voor meer geld. Of dat er komt hangt vooral af van welk kabinet er komt, zei rector magnificus Cisca Wijmenga daar eerder over. Dat is vijf maanden na de verkiezingen nog altijd niet duidelijk.

Groei is zeker

Ondertussen is nog onduidelijk hoeveel studenten de RUG komend studiejaar heeft, omdat pas in oktober de inschrijvingen van studenten definitief zijn en dan komt de universiteit met cijfers naar buiten. Dat de universiteit groeit, is al wel zeker. 'Landelijk gaat de Vereniging van Universiteiten uit van vijf procent. Wij zullen ook wel iets groeien', aldus woordvoerder Hulshof.