Huis gekocht vlak na beving Huizinge? Dikke pech: geen vergoeding voor waardedaling

De brief die Rob Zwerver kreeg op 5 maart 2012
De brief die Rob Zwerver kreeg op 5 maart 2012 © Mario Miskovic / RTV Noord
Tienduizenden mensen hebben hun geld al gekregen en vele miljoenen zijn uitbetaald. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is erg tevreden over de afhandeling van de waardedaling van huizen in het bevingsgebied. Maar er zijn ook duizenden aanvragen afgewezen en die afwijzingen zijn niet altijd even makkelijk te begrijpen.
Het is 2012. Rob Zwerver uit Winsum probeert al twee tot drie jaar het huis dat hij en zijn vrouw huren, te kopen van woningstichting Wierden en Borgen. Hij komt tot een akkoord met de verkoper. In de zomer wordt een afspraak bij de notaris gepland voor begin september. Eindelijk hebben ze straks hun eigen huis.
Maar een paar weken voordat ze de handtekening kunnen zetten, beeft op 16 augustus 2012 de aarde bij Huizinge met een kracht van 3.6 op de schaal van Richter. De zwaarste aardschok die Groningen ooit heeft gehad. Het is de beving die alles verandert, maar niet voor Rob Zwerver. Want volgens het IMG is de waarde van het huis niet veranderd, omdat het huis nog niet van Zwerver was ten tijde van de beving.

Geen recht op vergoeding

Omdat Zwerver en zijn vrouw hun huis formeel pas na de aardbeving hebben gekocht, hebben ze volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen geen recht op een waardedalingsvergoeding. 'Wij hebben driekwart tot negentig procent van het proces afgerond voor de klap van Huizinge', vertelt hij. 'De koopprijs als richtlijn was in maart al vastgesteld.'
Op 15 juli bereikt het stel een akkoord met Wierden en Borgen. Op 22 juli wordt de afspraak bij de notaris ingepland. Maar omdat de handtekening pas na Huizinge is gezet, kan Zwerver nu nergens aanspraak op maken.

Niet uniek

Het klinkt als een uniek verhaal. Want hoeveel mensen hebben nou een huis gekocht in de twee à drie weken na de aardbeving? Nou, buurman Nico (achternaam bekend bij redactie) zit in exact hetzelfde schuitje als Rob.
'Het voelt onrechtvaardig', vertelt hij. 'Ver voor die beving is alles al rond, maar omdat je getekend hebt op 1 september 2012 ben je te laat. Ik denk dat er meer mensen zijn die hier mee te maken hebben. In elk werkgebied heb je een grijs gebied. Niet altijd alles is zwartwit.' En het wordt volgens hem nu wel zwartwit behandeld.

In bezwaar

Rob en Nico gaan allebei in bezwaar tegen hun afwijzing. Maar het Instituut Mijnbouwschade is bikkelhard: 'Uit de akte van levering blijkt dat de koopakte op 7 september 2012 door u is ondertekend', krijgt Rob Zwerver terug. 'Dit betekent dat u gedurende drie dagen nadat de koopakte aan u is overhandigd, het recht had om de koop te ontbinden. Van een bindende koop vóór 16 augustus 2012 is derhalve geen sprake. Het Instituut is daarom terecht uitgegaan van de veronderstelling dat u een lagere prijs heeft betaald voor uw woning en ziet geen aanleiding om aan u een waardedalingsvergoeding uit te keren.'
De argumentatie gaat er bij de Winsumers niet in, want niemand heeft in de dagen na de aardbeving bij Huizinge kunnen bedenken wat er in de jaren daarna allemaal zou gebeuren. De koopprijs stond bovendien al vast, dus er is helemaal geen lagere prijs betaald voor de woning. En de koop ontbinden vanwege een aardbeving nadat je al drie jaar het huis probeert te kopen? Natuurlijk niet, denken de buurmannen in 2012.

Principekwestie

'Het gaat me niet om het geld, maar om de principekwestie', legt Rob Zwerver uit. 'Hoe kun je een keiharde deadline stellen en zeggen: op 16 augustus 2012 moet heel Groningen beseffen dat hun huis minder waard is geworden? Het IMG gaat daarnaast voorbij aan het feit dat mensen misschien maar een keer in hun leven een huis kopen. Het is een compleet nieuw traject, dat doe je niet even in 24 uur.'
Een van de uitgangspunten van het IMG is rechtvaardigheid. Met daarbij oog voor de menselijke maat. Van beide is geen sprake, oordelen de twee mannen uit Winsum. Een paar weken tussen de afspraak bij de notaris en de aardbeving maken het verschil tussen wel of geen vergoeding krijgen voor de verminderde waarde van het huis.

Maatwerk is gewenst

'Ik snap wel dat ze met regelgeving te maken hebben, maar ik had liever gezien dat ze met de menselijke maat naar situaties kijken die vragen om maatwerk', zegt Zwerver. Zijn buurman Nico vult aan: 'En als het nu niets oplevert, dan verandert het misschien voor de volgende keer'.
Waardedalingsregeling ruimhartig? Niet voor iedereen
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen kan voor beide gezinnen niets meer betekenen, zegt een woordvoerder. 'Om de regeling uit te kunnen voeren, moeten we grenzen stellen en sommige mensen vallen dan buiten de boot. Iedereen maatwerk bieden is onuitvoerbaar. De regel is dat we kijken naar een formeel document en dat is na de beving bij Huizinge geformaliseerd. Het maakt niet uit dat het maar een paar weken is, omdat ze na ondertekening drie dagen de gelegenheid hadden de koopovereenkomst op te zeggen.'