Oproep aan landelijke politiek na protest: zet woningnood studenten op de agenda

De bezetting van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is voorbij. 'Gezamenlijk roepen wij de landelijke politiek op om wettelijke mogelijkheden te creëren voor de benodigde instrumenten', lieten alle partijen na afloop in een statement weten.
Zo'n 75 studenten hielden het Academiegebouw van de RUG donderdag sinds het middaguur bezet. Ze wilden daarmee aandacht vragen voor de woningnood onder met name internationale studenten in de stad Groningen.
Bezetting Academiegebouw RUG voorbij
Actiegroep SOS, de gemeente Groningen, de RUG en de Hanzehogeschool zijn het eens dat de huidige huisvestingssituatie voor internationale studenten een maatschappelijk probleem is, zeggen de partijen in een gezamenlijke verklaring.

Nog drie afspraken

Het statement is één van de vier overeenkomsten tussen gemeente en RUG aan de ene kant en de actievoerders aan de andere kant. Minstens zo belangrijk was voor de actievoerders een snelle oplossing voor de huidige studenten zonder kamer. Daar komt een oplossing voor. Actievoerder Marinus Jongman: 'Alle studenten die nu nog dakloos zijn zullen noodopvang krijgen en de prijs wordt verlaagd naar zes euro per nacht.'
Er zijn geen beloftes, maar wel toezeggingen dat ze hun stinkende best gaan doen
Marinus Jongman - actievoerder SOS
RUG-bestuurder Hans Biemans: 'De noodopvang die SOS heeft georganiseerd gaan ze afbouwen en in datzelfde tempo gaan wij voor de mensen die dan nog geen eigen kamer hebben gevonden de noodopvang opbouwen. Wij gaan echt opnieuw kijken: wat staat er in de stad nog leeg en hoe kunnen we dat inrichten? Daar hebben we een aantal dagen voor nodig. In de komende weken gaan we die transitie maken.'
Bezetters met borden
Bezetters met borden © Eva Hulscher/RTV Noord
Had dit niet eerder gekund, zonder dat daar een bezetting voor nodig was? 'We hebben steeds gezegd: we schalen de noodopvang op als het nodig is. Studenten hebben ons erop gewezen dat er nog een hele grote groep bij hen zit en daarover hebben we nu afspraken gemaakt.'

Studenten moeten weten dat het lastig is

Verder zijn er afspraken gemaakt over de communicatie naar studenten van volgend jaar. Die moeten goed worden geïnformeerd over de krappe woningmarkt in stad. Jongman: 'Dat mensen niet hierheen komen vol goede moed en dromen en dan diep teleurgesteld raken.'
Uiteindelijk moeten er studentenkamers bij. Daarvoor is Zernike in beeld. Omdat dit pas over jaren gerealiseerd kan zijn, wordt nu gedacht aan tijdelijke huisvesting op Zernike.
Jongman: 'Er zijn geen beloftes, maar wel toezeggingen dat ze hun stinkende best gaan doen.'
'We zeggen nu als stad dat dit zo niet door kan gaan'

'Niet op te lossen door meer bouwen'

Het statement is vooral bedoeld om het onderwerp woningnood op de nationale agenda te krijgen.
'Dit probleem is niet enkel op te lossen met meer noodopvang en meer bouwen (al moet dat wel gebeuren)', zegt het statement. 'Gemeente en kennisinstellingen moeten meer instrumenten in handen krijgen om de instroom van studenten beter te kunnen afstemmen op de capaciteit van het onderwijs en de woningmarkt.'

Hoeveel hebben de studenten bereikt?

Al met al rijst de vraag wat het protest waard is geweest. De woningen op Zernike lagen al in de planning en de universiteit zegt al langer dat zij niet zonder Den Haag de groei van het aantal studenten kan beteugelen.
Toch voelt het voor Marinus Jongman alsof ze de overwinning hebben binnengehaald: 'We zeggen nu als stad Groningen dat het niet op dezelfde manier door kan gaan. Ik vind dat een heel groot statement voor de tweede of derde universiteitsstad van Nederland. We verwachten dat dit navolging gaat krijgen in andere studentensteden.'
Bezetting was een zwaar middel. Ze hadden wat mij betreft ook direct met ons aan tafel kunnen zitten
Hans Biemans - RUG-bestuurder
Bestuurder Biemans van de Rijksuniversiteit: 'Ze hebben met deze bezetting een zwaar middel gekozen. Ze hadden wat mij betreft ook direct met ons aan tafel kunnen zitten. In dit statement zitten de elementen die wij zelf ook vinden.'
Wachten op de uitkomst van het overleg tussen studenten, gemeente en RUG
Wachten op de uitkomst van het overleg tussen studenten, gemeente en RUG © Eva Hulscher/RTV Noord

Zwaar instrument

Partijen zeggen zich te realiseren dat de bezetting een zwaar instrument is. 'Maar we hebben begrepen en zijn ervan overtuigd dat het niet de bedoeling van de actiegroep was om de doorgang van de colleges te blokkeren.'
Studenten hadden zich voorgenomen om desnoods de nacht door te brengen in het Academiegebouw. Zover kwam het dus niet.