Instellingen

Afghanen blijven langer dan verwacht in Zoutkamp: 'Doorstroming stokt'

Afghaanse evacuees kwamen per bus aan in Zoutkamp
Afghaanse evacuees kwamen per bus aan in Zoutkamp © ProNews (archief)

De opvang voor Afghanen in de militaire kazerne in Zoutkamp blijft langer nodig dan eerst werd gedacht. Dat komt omdat de doorstroom naar noodopvanglocaties in Nederland stokt. Dat laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten.

Het COA had de afspraak met Defensie om de Willem Lodewijk van Nassaukazerne tot half september te gebruiken. 'De verwachting is dat we langer gebruik van de locatie gaan en mogen maken', zegt woordvoerder Jacqueline Engbers. Dat komt volgens haar omdat alle reguliere opvanglocaties voor asielzoekers vol zitten.

Het aantal evacuees dat nu gebruik maakt van Zoutkamp is overigens wel afgenomen. Een paar weken geleden zaten er bijna 500 bewoners. Nu nog zo'n 450. 'Een deel moest doorreizen naar een ander land', vertelt Engbers. Een ander deel verblijft nu elders in Nederland, bijvoorbeeld bij familie.

'Ook naar onderwijs wordt gekeken'

De Afghanen verblijven nu ruim twee weken op het terrein van de kazerne, waar naast het meehelpen met werkzaamheden en een potje voetbal, weinig te doen is. De evacuees hebben gevraagd of er onderwijs voor de kinderen kan komen. 'Langer in Zoutkamp blijven betekent dat we moeten kijken wat er voor iedereen nodig is om er goed te kunnen verblijven. Onderwijs is één van de zaken waar dan naar gekeken gaat worden', zegt Engbers.

De gemeente Het Hogeland heeft ook van het COA begrepen dat de noodopvang langer nodig is dan de verwachtte enkele weken. Inmiddels heeft de gemeente dorpsbelangen Zoutkamp en Vierhuizen geïnformeerd over de verlenging.

De eerste Afghanen, onder wie veel gezinnen, komen aan in Zoutkamp
De eerste Afghanen, onder wie veel gezinnen, komen aan in Zoutkamp © Vincent Jannink/ANP

Betalen in dollars

De signalen dat de evacuees meer te doen willen hebben, hebben de gemeente ook bereikt. De dichtstbijzijnde supermarkt in Zoutkamp ligt op vijf kilometer van de kazerne. Vervoer om daar te komen is er niet.

'Het is aan het COA om dat te regelen en we hebben begrepen dat ze hiermee bezig zijn', vertelt woordvoerder Annemarie Veenhuis van de gemeente Het Hogeland. 'Zo hebben we ook vernomen dat er Afghanen zijn die in de supermarkt of in de bus proberen te betalen met dollars. Het is aan het COA om te kijken of daarvoor iets geregeld kan worden.'

Activiteiten aanbieden

Daarnaast is het COA druk bezig om te kijken wat voor activiteiten ze kunnen aanbieden aan de Afghanen, voornamelijk voor kinderen en jongeren. 'We hebben alleen geen hapklaar activiteitenprogramma klaar', zegt Engbers. 'Veel zaken rondom de opvang die eerst geregeld moeten worden kosten nog veel energie, zoals zaken met de IND en de Koninklijke Marechaussee.'

We hebben een aanbod gekregen van iemand die dansvoorstellingen wil geven
Annemarie Veenhuis - woordvoerder gemeente Het Hogeland

Ook is de ruimte in de opvang beperkt. 'Nu is het mooi weer, dus kun je dingen buiten doen. Als het slecht weer is moet je plekken in de kazerne zoeken. Bijna alle ruimtes zijn daar al in gebruik', zegt de woordvoerder van het COA. De grote witte tent op het terrein zou uitkomst kunnen bieden, maar die wordt drie keer per dag gebruikt voor het uitdelen van eten.

De gemeente denkt mee: 'Zo hebben we bijvoorbeeld een aanbod van iemand gekregen om dansvoorstellingen te gaan geven', aldus Veenhuis. 'Het is aan het COA om daar dan iets mee te doen.' Ook over onderwijs voor de kinderen wordt meegedacht. 'Daarover lopen nu gesprekken en daar moet snel duidelijkheid over komen.'

Hard gezocht naar extra opvangplekken en huizen

Ondertussen wordt er hard gezocht om het landelijke probleem met de opvangcapaciteit op te lossen. De hoop is dat er snel meer opvangplekken komen, zodat de Afghanen overgeplaatst kunnen worden naar een regulier asielzoekerscentrum of een woning.

Alle Groninger burgemeesters denken daarover mee en inmiddels zijn er meerdere overleggen gevoerd. De bedoeling is om voor eind september een brief naar Den Haag te sturen. Daarin staat wat Groningen bijvoorbeeld kan doen om statushouders sneller te huisvesten.