Tegenstrijdige signalen over mentale gezondheid in gaswinningsgebied

Iemand zit op een bankje
Iemand zit op een bankje © ANP
Huisartsen in het bevingsgebied in onze provincie zagen tussen 2010 en 2018 geen toename van gezondheidsklachten. Wel blijkt uit onderzoek dat het aantal zelfdodingen met name in 2018 'hoog' was.
'Dit is iets om in de gaten te houden, maar voor nu is het nog onduidelijk of dit verband houdt met de gaswinningsproblematiek en ook is onduidelijk of hier sprake is van een blijvende trend', stellen de onderzoekers.
Het onderzoek is uitgevoerd door Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Verschil in aard klachten mannen en vrouwen

Uit de resultaten blijkt volgens de onderzoekers een duidelijk verschil tussen de aard van de klachten bij mannen en vrouwen. Vrouwen kwamen vaker bij de huisarts met gevoelens van angst en depressie, sociale problemen en klachten zoals hoofdpijn of vermoeidheid. Bij mannen is de kans op suïcide hoger. 'Dat komt overeen met wat bekend is uit eerder gezondheidsonderzoek', stellen de onderzoekers.

'Heb oog voor sociaaleconomische omstandigheden'

Ook zijn verschillen zichtbaar op basis van inkomen. Mensen met een uitkering, gepensioneerden en scholieren lopen hogere gezondheidsrisico's dan mensen in loondienst. En onder zelfstandigen zijn ze zelfs lager.
'Dit geeft aan dat we niet alleen moeten kijken naar de blootstelling aan bevingen, schade aan huizen en andere stressfactoren, maar dat iedereen die de publieke gezondheid wil bevorderen ook oog moet hebben voor sociaaleconomische omstandigheden', stelt programmaleider Michel Dückers van Nivel.