Instellingen

Provincie reserveert 50 miljoen voor uitbreiding Eemshaven

Zicht op de Eemshaven
Zicht op de Eemshaven © Sander Slager/RTV Noord
De provincie Groningen wil het budget voor uitbreiding van de Eemshaven verhogen tot 50 miljoen euro. Dat geld is bedoeld om gronden in de Oostpolder te verwerven.
Het provinciebestuur is druk doende met de uitbreiding van de Eemshaven, die dit voorjaar werd aangekondigd. Provinciale Staten stemden daarna in met het vestigen van het tijdelijk voorkeursrecht, bedoeld om grondspeculanten te weren en de provincie de mogelijkheid te bieden rechtstreeks met grondeigenaren te onderhandelen.

Meer grond aangeboden dan gedacht

‘Na het bekendmaken van het voornemen werden wij benaderd door grondeigenaren die gronden willen verkopen als er tot overeenstemming kan worden gekomen’, staat in de voordracht aan Provinciale Staten. ‘Onze inschatting was dat zeer beperkt gronden aangeboden zouden worden, echter nu blijkt dit meer te zijn dan op voorhand is ingeschat.’

Landbouwsector is niet blij

De uitbreiding van de Eemshaven ligt gevoelig in de landbouwsector in het gebied, die aangeeft dat de kleigrond een van de meest vruchtbare gronden van ons land is. Door deze grond beschikbaar te stellen voor industrie, gaat waardevolle landbouwgrond verloren, zo liet LTO Noord-bestuurder Lammert Westerhuis eerder weten.
De provincie heeft goede hoop dat landbouwers die door willen, ook door kunnen gaan, zo staat in dezelfde voordracht.
‘De provincie is ook benaderd door grondeigenaren voor aankoop van hun gronden vlak buiten het plangebied. Deze gronden kunnen ingezet worden ter verkoop aan de grondeigenaren binnen het plangebied om de boerenbedrijven te kunnen continueren in de huidige vorm.’

Besluit is nog niet genomen

In eerste instantie had de provincie voor deze grondaankopen en grondhandel een bedrag van 9,5 miljoen euro gereserveerd. Zij concludeert nu dat dit niet toereikend is en vraagt aan Provinciale Staten het budget te verhogen tot 50 miljoen euro. Ook wordt het budget van voorfinanciering van de risicodekking verhoogd van 5,5 tot 14 miljoen euro.
Provinciale Staten moeten nog instemmen met de voordracht.