Onzekerheid rond verdubbeling N33: provincie verkleint projectteam

De N33 vlak bij Appingedam
De N33 vlak bij Appingedam © Mario Miskovic / RTV Noord
De provincie Groningen en Rijkswaterstaat hebben besloten om het projectteam rond de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam te verkleinen. Aanleiding voor het besluit is de stikstofproblematiek in combinatie met het tekort aan geld.
De ministerraad besloot op 9 juli dat de maximale rekenafstand voor stikstofdepositie van 5 naar 25 kilometer gaat. Dat betekent dat de uitbreiding van de N33 wordt geraakt door de Natura 2000-gebieden Drentse Aa en Lieftinghsbroek.

Nieuwe rekenmethode nodig

De provincie en Rijkswaterstaat moeten nu via een nieuwe rekenmethode kunnen aantonen dat de Drentse Aa en Liefthingsbroek niét getroffen worden door de uitbreiding van de N33.
Naast dit nieuwe probleem blijft het project N33 Midden last houden van het tekort aan financiële middelen. Dat komt door de tekorten van de Zuidelijke Ringweg, die voor de provincie zijn opgelopen tot 78 miljoen euro exclusief BTW. Dat geld wordt uit de pot Zuiderzeelijngelden betaald en dat zorgt er weer voor dat het project N33 Midden een tekort van 60 miljoen heeft op de balans.

Lobbyen voor budget

Deze redenen bij elkaar opgeteld hebben de provincie en Rijkswaterstaat doen besluiten om het projectteam voor N33 Midden in te krimpen. Beide organen zijn nog wel van plan om begin 2022 met een zogeheten tracébesluit te komen, waarbij het voorkeurstracé is uitgewerkt.
Ondertussen lobbyen de provincie, de gemeenten Midden-Groningen en Eemsdelta met havenbedrijf Groningen Seaports bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor budget voor de verdubbeling van de N33 tussen Appingedam en Delfzijl. Doordat het huidige kabinet demissionair is, is daar op korte termijn weinig van te verwachten. De partijen hopen wel dat het project op de langere termijn op de agenda blijft staan.