Voorlopig geen werkzaamheden aan Boogplein Winsum, gemeente wacht op uitspraak Raad van State

Een illustratie van het nieuwe Jaagpad langs het Boogplein
Een illustratie van het nieuwe Jaagpad langs het Boogplein © Gemeente Het Hogeland
De gemeente Het Hogeland zal geen bomen kappen of woningen bouwen op het Winsumer Boogplein, totdat de Raad van State een eindoordeel heeft geveld over de bezwaren tegen het bouwplan.
Dit beloofde de gemeente dinsdag tijdens een spoedzaak in Den Haag.
De uitspraak zal pas in de loop van 2022 volgen, laat de raad weten. Toch wil de gemeente niet dat de hoogste bestuursrechter het bestemmingsplan voor de bouw van een twintigtal woningen en enkele commerciële ruimtes tot die tijd in de ijskast zet.
'Wij willen graag doorgaan met de bouwvoorbereidingen, zoals de vergunningstrajecten, inrichting van de openbare ruimte en aanbestedingen. Dat kan niet als het plan geschorst wordt', zegt projectleider Frank Rozema.

'Aantasting van cultuur'

Tegenstanders Jannie Wicherts en Douwe Staal drongen er bij de rechter op aan om het gehele plan op de plank te leggen. Ze vrezen dat het bouwplan in zijn huidige vorm de cultuurhistorische waarde van Winsum onaanvaardbaar aantast.
Wicherts en Staal wonen aan de overzijde van het Winsumerdiep en kijken straks tegen nieuwbouw aan. Door de bouwhoogte van het wooncomplex (elf meter) en de geringe afstand tot de oever raken zij veel uitzicht kwijt en vooral in de winterperiode veel zonlicht in woning en tuin.

Oude lindes

Maar wat Wichters en Staal, die ook namens Groep 'Winsum nu nog mooier!' vooral stoort is de aantasting van het beschermde Winsumer dorpsgezicht. Volgens hen dreigt het historisch jaagpad langs het diep straks onder het bouwgeweld te verdwijnen. Volgens projectleider Rozema is het plan na kritiek van omwonenden aangepast en veel mooier geworden. 'Het wordt drie meter lager dan het eerdere plan, maar het complex komt wel een paar meter dichter bij het water', aldus Rozema.
Het opschuiven van het bouwplan heeft tot gevolg dat een groep bomen, waaronder een paar honderd jaar oude lindes, langs het jaagpad moet verdwijnen. De oude lindes wil de gemeente uitgraven en een verderop langs het diep terugplanten.
Wicherts en Staal hebben weinig vertrouwen in een goede afloop. Zelf hebben ze een betere oplossing. Wicherts: 'De huidige natuuroever van het diep, het jaagpad en de oude bomen vormen daar de kern van de cultuurhistorische waarde van Winsum. Die moet je behouden. Dan bouwt de ontwikkelaar maar iets verder van de oever vandaan, net zoals in een eerder plan de bedoeling was.'
Volgens de projectleider past het nieuwe plan beter bij Winsum dan het oude plan, dat in 2017 sneuvelde omdat de geplande supermarkt niet door ging.

Mooiste dorp

Wicherts en Staal vrezen dat de gemeente met het Boogplein de positie als mooiste dorp van het land op het spel zet. Ook de staatsraad plaatste hier vraagtekens bij, maar dit is volgens een woordvoerder van de gemeente niet de bedoeling.
De staatsraad doet over enkele weken uitspraak.