Gemeente zet woonvorm Harkstede door: 'Duidelijk dat er geen draagvlak is'

De beoogde locatie aan de Hoofdweg in Harkstede
De beoogde locatie aan de Hoofdweg in Harkstede © Nico Swart/RTV Noord
De woonvorm voor negen mensen met psychiatrische problemen of een verslaving gaat er komen, heeft de gemeente Groningen besloten. In Harkstede is veel onrust over de komst van de woonvorm.
Uit onderzoek kwam onlangs naar voren dat het maar zeer de vraag is of omwonenden zonder angst en ongemak in de omgeving van de woonvorm Skeave Huse zullen wonen. In datzelfde onderzoek werd ook geconcludeerd dat er sprake is van een ernstige vertrouwensbreuk tussen de gemeente en omwonenden. De onderzoekers vragen zich af of die breuk ooit gelijmd kan worden.

Maatregelen

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de woonvorm er wel kan komen, als er maar maatregelen worden getroffen. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) ontfermt zich samen met zijn collega Inge Jongman (ChristenUnie) over dit inmiddels veelbesproken dossier.
Het is één van de moeilijkste besluiten die ik moest nemen als wethouder
Roeland van der Schaaf - wethouder
'Het is één van de moeilijkste besluiten die ik moest nemen als wethouder', zegt van der Schaaf. 'We zijn geschrokken van de reacties op de komst van de woonvorm', zegt Jongman. 'Het is duidelijk dat er geen draagvlak is in de buurt en de directe omgeving. Wij realiseren ons heel goed dat er veel impact is.'

Ook Midden-Groningen tegen

De beide wethouders laten weten dat niet alleen de omgeving tegen de woonvorm is, maar dat ook het gemeentebestuur van de gemeente Midden-Groningen tegen de komst is. Ondanks de tegenstand in Harkstede en de bedenkingen van de collega bestuurders is er volgens de beide wethouders toch sprake van een plus.
'Je weegt alles tegen elkaar af, je kijkt naar de mitsen en maren en de minnen en plussen en onderaan de streep stond toch een plus', zegt Jongman desgevraagd.
Daarbij valt te denken aan extra verlichting of de keuze voor de ingang van het terrein
Roeland van der Schaaf over maatregelen om gevoel van veiligheid te verhogen
Het is klip en klaar dat niet alleen de directe omgeving angsten heeft, maar de weerstand is er ook in het dorp Harkstede zelf. De stadsbestuurders laten weten dat de nieuwe plek niet vanaf het begin af aan door negen mensen bewoond zal worden, dat aantal zal stapsgewijs verhoogd worden. Om het gevoel van veiligheid te verhogen zal de gemeente enkele maatregelen nemen.

Hoge hekken

'Daarbij valt te denken aan extra verlichting of de keuze voor de ingang van het terrein', zegt Van der Schaaf. 'Het maakt natuurlijk ook iets uit of je de beheerderswoning voor of achterop het terrein plaatst.' De wethouder sluit uit dat er hoge hekken om het terrein worden geplaatst, dat is volgens hem in strijdt met de filosofie van het project.
Dorpsbelangen Harkstede wilde vooralsnog niet reageren op de ontstane situatie.