Instellingen

‘Stevige investeringen nodig om 35.000 woningen te realiseren’

Er moet flink geïnvesteerd worden om voldoende te kunnen bouwen'
Er moet flink geïnvesteerd worden om voldoende te kunnen bouwen' © RTV Noord
Er moet flink worden geïnvesteerd in infrastructuur en het energiesysteem om de woningbouwuitbreiding in en rondom de stad Groningen mogelijk te maken.
Dat is een van de conclusies van stedenbouwkundige Nynke Jutten van architectenbureau De Zwarte Hond.

35.000 woningen erbij in regio Groningen-Assen

De stedenbouwkundige deelde haar visie tijdens de presentatie van woningbouwplannen in de regio Groningen-Assen. Tot 2040 moeten er 35.000 woningen in deze regio verrijzen. Zo’n 20.000 daarvan komen in Groningen te staan, is de verwachting. De rest komt in plaatsen als Assen, Hoogezand, Leek, Roden, Bedum en Winsum.

Ondertunnelen van westelijke ringweg

‘Met name aan de westflank van Groningen is de opgave groot’, schetst Jutten. ‘Bij woningbouw in dit stadsdeel kun je denken aan het ondertunnelen van de westelijke ringweg. Als je een schaalsprong wilt hebben in mobiliteit rond de stad Groningen, zijn dat soort ingrepen nodig.’

Meer hoogbouw

De plannen voor de regiovisie Groningen-Assen zijn met name gericht op het ‘inbreiden’ in de stad Groningen. Dat betekent dat de stad zich deels richt op hoogbouw, in bestaande wijken waar ruimte is en waar de combinatie met werken snel te maken valt.

Bouwen op industrieterreinen

Ook moet het bouwen op industrieterreinen prominenter op de agenda komen te staan. Daarvoor is verandering van wetgeving nodig, zo concludeert de werkgroep van Regio Groningen-Assen, waar Jutten deel van uitmaakt.
Wethouder Roeland van der Schaaf constateert dat er grenzen aan de groei van de stad zitten en voorziet geen extra uitbreiding van nieuwe woonwijken zoals De Hunze. De komende jaren heeft de stad Groningen de handen vol aan het volbouwen van de Suikerzijde, Eemskanaalzijde, Meerstad en De Held.
Jutten voorziet nog ruimte in Lewenborg en Beijum, waar volgens haar inbreiding kan plaatsvinden. ‘Dat geeft deze wijken een ander gezicht.’

'De komende jaren zal het gaan schuren'

Specifiek probleem wat opdoemt is het gevecht om de schaarse ruimte in en rondom de stad Groningen. ‘Er moet ruimte gehouden worden voor grootschalige bedrijventerreinen’, ziet Jutten. ‘We moeten heel specifiek gaan kijken: hoe worden bestaande bedrijventerreinen gebruikt en waar moeten bestemmingsplannen worden aangepast? Dat is een zoektocht.’
Luuk Ronde, programmaleider Economie van Regio Groningen- Assen: ‘De komende jaren zal het gaan schuren.’
In combinatie met het onderwijs kan in de regio Hoogezand-Sappemeer een enorme kwaliteitsslag gemaakt worden
Stedenbouwkundige Nynke Jutten

Boost voor regio Hoogezand-Sappemeer

Jutten voorziet dat de plannen met name de regio Hoogezand-Sappemeer een boost kunnen geven. ‘In Hoogezand denken bestuurders heel erg na hoe ze met het lint om willen gaan. Het is een gebied met heel veel potentie. In combinatie met het onderwijs kan daar een enorme kwaliteitsslag gemaakt worden.’
De bestuurders van de gemeente Midden-Groningen, die tot voor kort vooral nadachten over krimpscenario’s, durven weer te dromen, ziet Jutten. ‘Ik hoor daar nu: moeten we misschien weer nadenken over een vakschool?’
De plannen van Regio Groningen-Assen richten zich namelijk niet alleen op woningbouw. Juist het authentieke karakter van de scheepsbouw kan de combinatie wonen en werken een boost geven, denkt Jutten. ‘Er kan echt iets moois ontstaan in het lint van Hoogezand.’

Biedt het stroomnetwerk voldoende ruimte?

De visie van Regio Groningen-Assen loopt mogelijk tegen problemen op rond het vraagstuk energie. De werkgroep wil kijken in hoeverre het stroomnetwerk ruimte biedt voor grootschalige nieuwbouw van woningen tot 2040. Netbeheerders Enexis en Tennet geven nu aan tegen de grenzen aan te lopen en willen fors investeren in uitbreiding van het elektriciteitsnet. Jutten: ‘Dat zijn zaken die we ook meenemen.’