‘Zoutkamp en omgeving hebben ook recht op compensatie’

De Havenstraat in Zoutkamp (ter illustratie)
De Havenstraat in Zoutkamp (ter illustratie) © Greetje Fernim-Rispens/Groningen in Beeld
Inwoners van Niekerk, Zoutkamp, Ulrum en Lauwersoog vinden het niet kunnen dat zij buiten alle regelingen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vallen. In een brief aan de gemeente Het Hogeland vragen ze om hulp.
De waardedalingsvergoeding geldt niet voor dit deel van de gemeente Het Hogeland, omdat er in deze dorpen bijna geen waardedaling zou zijn door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning, volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).
In een brief aan het college wordt door een groep bewoners om hulp gevraagd. Ze hebben het gevoel dat de gemeente te weinig doet. Ook omdat het college heeft laten weten dat ze geen invloed heeft op de beslissing van het IMG.
Informatie aan en meedenken met gedupeerden is minimaal
Inwoners aan gemeente Het Hogeland
‘Wij begrijpen dat wij vanuit de gemeenteraad en college verder geen ondersteuning kunnen verwachten. Het geeft ons wel het gevoel dat u ons in de kou laat staan. Informatie aan, en meedenken met de gedupeerden is minimaal’, schrijft een aantal inwoners.

Iets doen

Lokaal Sociaal trekt zich de kwestie aan en vindt dat iedereen in de gemeente Het Hogeland de mogelijkheid moet krijgen om hun woning te verbeteren. ‘We moeten iets doen. Hier moet een oplossing voor komen. Deze dorpen hebben ook recht op compensatie’, zegt fractievoorzitter Linda Visser. Haar partij stelt voor om geld uit het Nationaal Programma Groningen (NPG) te verdelen onder de gedupeerde inwoners. Het NPG stelt geld beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in het aardbevingsgebied vergroten.
Als gemeente kunnen we geen hiaten van het Rijk oplossen
Kristel Rutgers, wethouder
‘Het college heeft alles gedaan wat in onze macht lag om bij het IMG te onderbouwen waarom wij deze vier postcodes wel wilden toevoegen aan de regeling. Helaas zonder resultaat en dat is spijtig’, zegt wethouder Kristel Rutgers (CDA).
‘Als gemeente kunnen wij geen hiaten oplossen die Rijksregelingen teweeg brengen. Hier zijn de NPG-gelden niet voor bedoeld. Dat geld is bedoeld voor het bevorderen van de brede welvaart’, laat Rutgers weten. ‘Als er andere kansen zijn bij andere fondsen dan gaan we daar naar kijken. We blijven alert.’

Oplossing?

Ook andere partijen in de gemeenteraad trekken zich het probleem van de inwoners aan. Zo heeft de PvdA via de Tweede Kamer de kwestie aan de orde laten stellen. ‘De minister heeft weinig gedaan met de oproep om deze dorpen ook mee te nemen in de regeling’, zegt raadslid Mädi Cleerdin. De ChristenUnie en het CDA vinden de ‘ongelijkheid’ van de regeling ook niet kunnen.
Alle partijen in de raad vinden het voorstel van Lokaal Sociaal sympathiek maar vinden niet dat de gemeente Het Hogeland de portemonnee moet trekken omdat een landelijke regeling niet goed is. De raad gaat kijken of er een andere weg is om de inwoners te compenseren.