Oproep natuurorganisaties: ‘Meer rust nodig voor vogels in Waddengebied’

Lepelaars in de Westerplas op Schiermonnikoog
Lepelaars in de Westerplas op Schiermonnikoog © Cynthia Borras/Natuurmonumenten
Natuurorganisaties roepen liefhebbers van de Wadden op om meer rekening te houden met de rust en ruimte, die vogels nodig hebben. De najaarstrek is in volle gang en vogels gebruiken het Waddengebied om uit te rusten en bij te tanken. Maar dat wordt steeds moeilijker.
‘Helaas gaat het niet goed met een groot aantal vogelsoorten in het Waddengebied. Van typische wadvogels zoals de scholekster, kluut en noordse stern is het broedsucces zo laag dat de reproductie de sterfte niet compenseert en de populaties sterk onder druk staan’, laat Fred Wouters weten, directeur van de Vogelbescherming Nederland.
De vogelbescherming doet een oproep samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waddenvereniging, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap. Het is volgens deze organisaties tijd om in actie te komen.

Verstoring

Vogels worden regelmatig verstoord door recreanten, vaak onbedoeld merken de natuurorganisaties. Opvliegen door verstoring kost vogels veel energie. Als dat vaak voorkomt, leidt het onnodige energieverlies tot een slechtere conditie en daarmee een kleinere kans op het overleven van de trektocht naar het zuiden.
‘Bij het voorkomen van verstoring, om onze wadvogels weerbaarder te maken, hebben we alle waddenliefhebbers nodig. We roepen hen op om vogels de rust en ruimte te bieden die ze nodig hebben’, zegt Wouters. ‘Besef dat je in een belangrijk vogelgebied bent. Kijk om je heen! Zie je vogels? Geniet, maar houd afstand. Houd je hond aan de lijn en laat deze in losloopgebieden niet achter vogels aan rennen.’

Speciale rustgebieden

Ook wordt opgeroepen om speciale rustgebieden, die met bordjes zijn aangegeven, niet te betreden. De oproep maakt onderdeel uit van de campagne 'Wij & Wadvogels'. In het meerjarige samenwerkingsprogramma slaan de natuurorganisaties de handen ineen voor het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied.