Dorpsbelangen over woonvorm Harkstede: 'Heel erg als de gemeente niks doet met het massale tegengeluid'

Protest tegen de woonvorm in Harkstede
Protest tegen de woonvorm in Harkstede © Robert Pastoor/RTV Noord
Omwonenden en andere belanghebbenden rondom de komst van de woonvorm Skeave Huse in Harkstede kunnen woensdagavond nog eenmaal hun stem laten horen aan de gemeenteraad van Groningen. Er is al langere tijd onrust over de huisvesting van mensen met verslavings- en drugsproblematiek.
Ondanks die weerstand wil de gemeente de woonvorm toch realiseren.

Gebrekkige communicatie, ongeschikte locatie

De onrust over de voorgenomen komst van de woonvorm is er niet alleen bij direct omwonenden, maar ook bij bewoners vanuit de wijdere omgeving. Zo laat de bewonersvereniging van Meerstad weten dat ze grote twijfels heeft over het voorgenomen plan. Ze concluderen er geen draagvlak is voor de Skeave Huse omdat er onder meer sprake is van gebrekkige communicatie vanuit de gemeente en zorginstellingen.
Ook de dorpsvereniging van het aangrenzende Scharmer ziet de komst niet zitten. 'Hoewel wij ook vinden dat deze mensen geholpen moeten worden met een beschermde woonplek en begeleiding, zijn wij ook van mening dat de beoogde locatie hiervoor ongeschikt is', schrijft voorzitter Albert Bakker aan de raadsleden van de gemeente.
'Als dorpsvereniging in de gemeente Midden-Groningen voelen wij ons gesterkt door de oproep van ons eigen gemeentebestuur aan uw college om niet voor deze locatie te kiezen', aldus Bakker.
Een protestbord tegen de komst van de woonvorm
Een protestbord tegen de komst van de woonvorm © Robert Pastoor/RTV Noord

Te dicht op bestaande huizen

Want ook buurgemeente Midden-Groningen ziet niks in de plannen van het Groningse stadsbestuur. Dat liet men eerder al weten. Eén van de pijnpunten is de de afstand tussen de bestaande huizen en de toekomstige woonvorm. Skeave Huse hanteert de afstandsnorm van honderd meter, maar in Harkstede is er sprake van een afstand van 75 meter.
De gemeente Midden-Groningen zal woensdagavond in elk geval niet richting de Radesingel gaan om hun bedenkingen kenbaar te maken.
'Wij hebben ons standpunt laten weten voordat het college van Groningen een voorlopig besluit nam', zegt gemeentewoordvoerder Joost Koedam. 'Ons punt is gemaakt en het is nu aan de gemeenteraad om dat mee te nemen.'
Zo'n opvang op die plek geeft voor velen geen veilig gevoel
Anke van Duuren - Voorzitter Dorpsbelangen Harkstede

Gemeente weigerde woonvorm in 2018

Uit gemeentelijke stukken van 2018 blijkt dat de gemeente Groningen destijds juist om onder meer die afstandsnorm geen toestemming gaf voor de woonvorm.
'De locatie ligt dicht op het perceel van de buren aan Hoofdweg 143 in Harkstede. Er lijkt dus niet te worden voldaan aan punt 1', zo valt te lezen in het bewuste stuk waarin geen medewerking wordt verleend aan de bouw van de tien tijdelijke woningen.
In diezelfde brief valt onder 'punt 1' te lezen dat er sprake moet zijn van een afstand van 75 tot honderd meter tussen de woonvorm en de bestaande woningen.

'Niet de juiste plek'

In Harkstede zelf is het tegengeluid al maandenlang sterk aanwezig, dat bleek onlangs ook uit onderzoek. Dorpsbelangen Harkstede hoopt dan ook dat de gemeenteraad de plannen van het college corrigeert.
'Het zou heel erg zijn als de gemeente niks doet met met massale tegengeluid', zegt voorzitter Anke van Duuren. Namens inwoners van Harkstede betuigt ze dat de beoogde plek niet de juiste is. 'Het is een doorgaande weg waar veel schoolgaande kinderen gebruik van maken. Zo'n opvang op die plek geeft voor velen geen veilig gevoel. Daarnaast hanteert Skeave Huse de afstandsnorm van honderd meter tot de bewoonde wereld, dat is hier ook niet het geval.'
Direct omwonenden bieden de raadsleden woensdagavond een petitie aan die pleit tegen de komst van de Skeave Huse. Die petitie is meer dan tweeduizend keer ondertekend.
Kijk hier het interview uit Noord Vandaag terug:
Bewoners uit Harkstede zitten niet te wachten op een opvang in de woonwijk