Bewonerscomité roept raad op: 'Stem niet in met Gerrit Krolbrug van 4,5 meter'

De Gerrit Krolbrug
De Gerrit Krolbrug © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Het Gerrit Krolbrug-comité roept de gemeenteraad van Groningen op om niet in te stemmen met de komst van een nieuwe Gerrit Krolbrug van 4,5 meter hoog. De bewonersorganisatie ziet niets in de hogere brug, waar Rijkswaterstaat en wethouder Philip Broeksma inmiddels samen voor pleiten.
Die geven aan dat een brug van 4,5 meter hoog meer mogelijkheden bieden om de scheepvaart beter door te laten stromen. De fiets- en loopbruggen aan weerszijden van de brug worden dan 9,7 meter hoog: zo kunnen ook schepen van negen meter hoog eronderdoor.

drie meter in plaats van 4,5

Chris van Malkenhorst en Maria Hintzbergen van het comité moeten niets hebben van de plannen voor de hogere brug. 'Die is te hoog voor minder valide mensen. En het is ook onveilig, als je de brug op of af gaat.'
Het comité werkte zelf een alternatief uit: een lagere brug, van drie meter. Die zou volgens Rijkswaterstaat vaker open moeten, omdat ook lager scheepvaartverkeer, waaronder de pleziervaart, er niet onderdoor zou kunnen.
Van Malkenhorst en Hintzbergen zijn het daar niet mee eens. 'Schippers en bedienposten bevestigen aan ons dat bruggen van 4,5 meter hoog altijd opengaan, ook als een schip bijvoorbeeld vier meter hoog is. De brug gaat gewoon altijd open voor de beroepsvaart, en dat zal ook gebeuren als de brug wel 4,5 meter hoog wordt.'

Fietsersbond pleit ook voor 3 meter

Een brug van drie meter hoog past bovendien beter in de omgeving, vindt het comité. 'En het past beter bij Groningen als fietsstad', klinkt het, wetende dat de Groninger Fietsersbond achter de 3 meter-brug staat.

'Met 4,5 meter minder last van ander verkeer'

Erik Schultz voerde namens de branchevereniging voor de binnenvaart Koninklijke BLN-Schuttevaer ook het woord tegenover de gemeenteraadsleden. Hij pleit juist voor een brug van 4,5 meter hoog.
'De hoeveelheid scheepvaart neemt toe, er vindt een verplaatsing plaats van de weg naar het spoor en het water. Met een brug van 4,5 meter hebben we veel minder last van kruisend en samen oplopend scheepvaartverkeer', zegt Schultz.
'Pleziervaart kan vaak onder de brug doorvaren en een deel van de binnenvaart ook. Bovendien: bijna alle bruggen op de route liggen op 4,5 meter hoogte. De Gerrit Krolbrug was, voordat die aangevaren werd, een afwijking. En dat is lastig voor schippers die er niet vaak komen.'

Petitie

Het Gerrit Krolbrug-comité is niet overtuigd van de woorden van Schultz en blijft zich hard maken voor de komst van een brug van drie meter hoog. Een petitie daarvoor is inmiddels ruim achthonderd keer digitaal ondertekend. Van Malkenhorst en Hintzbergen hopen ook de raadsleden voor zich te winnen.
Die debatteren komende week over de toekomst van de Gerrit Krolbrug, en stemmen er op 13 oktober over. 'We hopen dat we zoveel mogelijk raadsleden ervan kunnen overtuigen dat ze niet moeten instemmen met de plannen voor een brug van 4,5 meter', zegt Hintzbergen. 'Die hoogte is gewoon een no-go.'