Instellingen

Gemeente mag verder met voorbereiden woningbouw Boogplein Winsum

Een illustratie van het nieuwe Jaagpad langs het Boogplein
Een illustratie van het nieuwe Jaagpad langs het Boogplein © Gemeente Het Hogeland
De Raad van State ziet geen reden om het woningbouwplan voor het Boogplein in Winsum met een spoedvoorziening tijdelijk te bevriezen. De hoogste bestuursrechter maakt daarmee onder meer de weg vrij voor de kap en het verplaatsen van een aantal bomen langs het Winsumerdiep en enkele bouwvoorbereidingen.
Door de spoeduitspraak kunnen de gemeente en de ontwikkelaar op volle kracht doorgaan met de vergunningstrajecten, de inrichting van de openbare ruimte en aanbestedingen. De uitkomst is een tegenvaller voor de tegenstanders van het plan. Zij vinden het bouwplan een onaanvaardbare aantasting van het historische dorpsgezicht van Winsum. Daarom hadden ze de Raad gevraagd de gemeente op te dragen de voorbereidingen te staken, in elk geval voorlopig.

Geen onoverkomelijke problemen

Maar de rechter ziet vooralsnog geen onoverkomelijke problemen in de bouw van een twintigtal woningen en enkele commerciële ruimtes op het Boogplein. De Raad oordeelt, met een slag om de arm, dat Het Hogeland met het bouwplan voldoende rekening houdt met de grote cultuurhistorische waarde van 'het allermooiste dorp van Nederland'.

Iets meer schaduw

In het huidige bouwplan wordt de maximale hoogte van nieuwbouw iets lager dan wat het vorige bestemmingsplan mogelijk maakte. Die teruglopende nieuwbouw sluit volgens de bestuursrechter mooi aan bij de wierde. Verder krijgt een aantal bewoners aan de overzijde van het Winsumerdiep weliswaar iets meer schaduw in het late najaar en vroege voorjaar, maar dat vindt de Raad acceptabel.

Acceptabel

Dat de nu groene en natuurlijke oever een houten beschoeiing krijgt, vindt de rechter niet onoverkomelijk. Hoewel een reeks bomen en struiken langs de oever van het Winsumerdiep zal sneuvelen, gaat de gemeente een paar waardevolle lindes uitgraven om die iets verder planten. Al met al vindt de Raad het bouwplan acceptabel.

Bodemzaak volgt

Overigens volgt later dit jaar, of begin 2022 nog een bodemzaak. Dan gaat de Raad dieper in op de bezwaren van de tegenstanders. Die bodemzaak zal nog voor de eigenlijke aanvang van de bouwwerkzaamheden plaats vinden. De einduitspraak volgt in de loop van volgend jaar.