Koning opent waterstofsymposium in Groningen

De koning bekijkt een waterstofauto tijdens een eerder bezoek aan onze provincie
De koning bekijkt een waterstofauto tijdens een eerder bezoek aan onze provincie © Patrick van Katwijk/ANP
Koning Willem-Alexander houdt volgende week donderdag in de Martinikerk in Groningen de openingstoespraak tijdens een symposium over de energietransitie.
'Wind Meets Gas', zoals het congres heet, staat in het teken van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de overgang naar milieuvriendelijke energiebronnen. Dan gaat het met name om groene waterstof. Oftewel waterstof die niet met aardgas, maar met windenergie wordt geproduceerd.
Het symposium is een initiatief van New Energy Coalition. Dit is het netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en non-gouvernementele organisaties die samen werken aan de versnelling van de energietransitie voor een duurzame toekomst. Noord-Nederland wil bij deze ontwikkelingen een voortrekkersrol spelen.

Vrachtwagen op waterstof

Een van de presentaties, die de koning na zijn toespraak zal bijwonen, draait om een door waterstof aangedreven vrachtwagen. Dit voertuig is gemaakt door Holthausen/Hyzon Motors in Winschoten. Tot slot bezoekt de koning ook een foto-expositie over de ontwikkelingen op waterstofgebied in de noordelijke regio.

Noordzeegebied

Het is de vijfde keer dat dit congres wordt gehouden. Het thema is deze keer de rol van het Noordzeegebied bij het versnellen en het opschalen van de energietransitie en het streven om klimaatneutraal te zijn tegen 2050.