Rechter probeert gemeente en natuurfederatie op één lijn te krijgen voor nieuwbouw Suikerzijde

Een impressie van de nieuwe woonwijk Suikerzijde
Een impressie van de nieuwe woonwijk Suikerzijde © Gemeente Groningen
De bouwplannen van de gemeente Groningen voor het voormalige Suikerunieterrein stuiten op verzet van de Natuur- en Milieufederatie Groningen.
De twee partijen troffen elkaar dinsdag in een spoedzaak bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land.

Werkafspraken maken

De Raad van State stelt voor een paar werkafspraken vast te leggen over het bouwrijp maken van woningbouwgebied Suikerzijde-Noord. Die afspraken zullen er hoogstwaarschijnlijk op neer komen dat de gemeente zich in ieder geval tot 1 maart 2022 alleen beperkt tot het bouwrijp maken van het oostelijke deel van Suikerzijde-Noord.
Tegengestelde belangen
De Suikerzijde is een van de grootste nieuwbouwplannen in gemeente Groningen. De gemeente wil in 2023 beginnen met de bouw van de eerste 750 woningen op Suikerzijde-Noord. De bedoeling is dat op het hele voormalige Suikerunieterrein uiteindelijk vijfduizend huizen worden gebouwd.
Volgens de Natuur- en Milieufederatie Groningen (NMG) gaan de bouwplannen ten koste van een aantal bijzondere dieren in het gebied, zoals de geoorde fuut en twee soorten vleermuizen.

'Te gek voor woorden'
De gemeente wijst erop dat voor deze beschermde diersoorten als compensatie dichtbij een ander natuurgebied is aangelegd, zoals de wet voorschrijft. Een plan voor nog een natuurgebied als compensatie voor weidevogels is in de maak.
De NMG noemt het 'te gek voor woorden' dat de gemeente een natuurgebied wil aanleggen om een ander natuurgebied te compenseren.

Waardevolle vloeivelden

De Raad van State verwacht volgend jaar maart de bodemzaak over de woningbouw- en natuurcompensatieplannen te behandelen. In de tussentijd kan de gemeente dan beginnen in het minder waardevolle oostelijke deel van het woningbouwgebied, terwijl het grootste deel van voor de natuur waardevolle vloeivelden in het westelijke deel in ieder geval de komende winter behouden blijft.

Voor aanvang broedseizoen

De gemeente wil graag voor de winter in het oostelijke deel beginnen met de kap van een groot aantal bomen en struiken, de grond egaliseren en een bouwweg aanleggen. Groningen wil dat allemaal voor het begin van het volgende broedseizoen rond hebben.
De Natuur- en Milieufederatie Groningen (NMG) ziet liever dat alle voorbereidende werkzaamheden worden uitgesteld, zolang de Raad nog geen einduitspraak in de bodemzaak heeft gedaan.
De uitspraak van de Raad in de spoedzaak wordt binnen drie weken verwacht. Dan wordt duidelijk of de tijdelijke oplossing inderdaad de uitkomst is, of dat de rechter - voorlopig - meegaat in de bezwaren van de NMG.