Instellingen

Provincie: verknopen OZG en Powerfield 'riekt naar smeergeld'

Compilatie van het OZG en een zonnepark
Compilatie van het OZG en een zonnepark © Archief (bewerkt)
Het college van Gedeputeerde Staten is bezorgd dat een commerciële zonneparkontwikkelaar (Powerfield) het armlastige Ommelander Ziekenhuis gebruikt voor het creëren van draagvlak voor een groot zonnepark.
De provinciebestuurders lijken weinig in de plannen te zien van ontwikkelaar Powerfield en het OZG, dat het noodlijdende ziekenhuis ruim 20 miljoen euro plus een gezondheidsfonds moet opleveren. Desondanks grijpt de provincie niet in, volgens gedeputeerde IJzebrand Rijzebol is de gemeente Oldambt nu eerst aan zet.

'Maken ons wél zorgen'

‘We hoeven hier nog niet iets van te vinden’, stelt Rijzebol. ‘Wij maken ons er wél zorgen over, maar dat wil niet zeggen dat wij moeten ingrijpen. De gemeente Oldambt is eerst aan zet. Wanneer zij aangeeft dat ze onze hulp nodig heeft, wordt het anders, maar dat heeft Oldambt nog niet gedaan.’
Maatschappelijke problemen worden door Powerfield ingezet als chantagemiddel
Agnes bakker - SP-Statenlid
Oppositiepartij SP agendeerde de discussie of de provincie bij voorbaat niet moet ingrijpen door het zonneparkplan te blokkeren of in elk geval een helder standpunt uit te spreken.
‘Maatschappelijke problemen worden door Powerfield ingezet als chantagemiddel’, stelt nieuwbakken Statenlid Agnes Bakker, de opvolger van de vertrokken Jan Hein Mastenbroek. ‘Dat is onwenselijk en past niet bij onze democratie. Het gaat om een zonnepark van 500 velden, het grootste zonnepark van Nederland. Wanneer dit er komt, wordt het landschap echt verkwanseld. Powerfield betaalt smeergeld om een zonnepark af te dwingen.’

Niet aan de beurt om in te grijpen

Rijzebol vindt de conclusie van Bakker ver gaan, maar heeft zelf ook weinig goede woorden over voor het voornemen van Powerfield. ‘De wijze waarop dit door Powerfield is aangepakt vindt het college zorgelijk. Dit riekt naar smeergeld, maar wij zijn nu niet aan de beurt om daarop in te grijpen.'
Bij smeergeld denk ik aan een illegale activiteit. Daar is hier geen sprake van
Hanze Haze - Groninger Belang-Statenlid
Groninger Belang-Statenlid Hanze Haze vindt de terminologie 'smeergeld' wat ver gaan. 'Bij smeergeld denk ik aan een illegale activiteit. Daar is hier geen sprake van, wat ik er verder ook van vind, dus met de term 'smeergeld' heb ik wel wat moeite.'

'OZG niet volledig afhankelijk van zonnepark'

De provincie verwacht niet dat het OZG bij het niet doorgaan van het zonnepark snel omvalt.
‘Ik heb de bestuurder Hennie Sanders tegen de gemeenteraad van Oldambt horen zeggen dat het ziekenhuis niet volledig afhankelijk is van dit zonnepark', stelt Rijzebol. 'De bestuurder heeft tegenover mij wél erkend dat het voor het OZG een stuk gemakkelijker wordt wanneer die 20 miljoen beschikbaar komt. Maar dat kan ik me ook goed voorstellen.’