Coalitie sluit de rijen en koerst af op akkoord voor komst woonvorm Harkstede

Omwonenden zijn niet blij met de komst van de woonvorm
Omwonenden zijn niet blij met de komst van de woonvorm © Robert Pastoor/RTV Noord
De coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie zien dat er zaken niet goed zijn gegaan, maar dat maakt niet dat ze de plannen rondom de Skaeve Huse wegstemmen. De voltallige oppositie is tegen het plan, maar de coalitiepartijen blijven achter de verantwoordelijke wethouders staan.
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) noemde het doorzetten van de woonvorm één van zijn moeilijkste besluiten als wethouder. Voor de coalitiepartijen lijkt het accorderen van het plan in elk geval geen moeilijk besluit. De vier partijen erkennen dat zaken verkeerd zijn gegaan, maar vinden allen dat er plek moet zijn voor mensen die op dit moment geen fatsoenlijk onderkomen hebben.
In de woonvorm Skaeve Huse moeten negen mensen met psychiatrische problemen dan wel een verslaving komen te wonen. Direct omwonenden, Dorpsbelangen Harkstede, Dorpsbelangen Scharmer, het college van burgemeester en wethouders in Midden-Groningen en de voltallige gemeenteraad van die gemeenten zijn mordicus tegen.

Coalitie versus Oppositie

GroenLinks vindt de huidige locatie 'in principe geschikt', maar ziet wel dat er dingen niet goed zijn gegaan. De PvdA benoemt dat het uitgevoerde onderzoek naar de geschiktheid van de locatie op elke andere plek ook dezelfde uitkomst zou hebben: 'Op welke plek je ook onderzoek gaat uitvoeren, je zal altijd op weerstand stuiten', zei Diederik van der Meide. D66-raadslid Koosje van Doesen concludeert dat er een kloof is ontstaan tussen de burgers en de gemeente en dat betreurt ze. En de ChristenUnie vraagt zich af wat er mogelijk is om de band tussen bewoners en gemeente weer te herstellen. Toch zijn de partijen het met één ding vooral eens en dat is dat de woonvorm er moet komen.
Oppositieleider Jimmy Dijk (SP) ergert zich vooral aan de opstelling van de coalitiepartijen. Hij vroeg zich af of de 'poppenkast' van de coalitiepartijen nodig is: 'Of zie ik hier straks gewoon vier partijen die gaan instemmen.'
Als je het niet goed beargumenteert, zet je de bijl in het draagvlak
René Bolle - CDA
Coalitie- en oppositiepartijen staan in dit dossier - door de Partij voor de Dieren een 'hoofdpijndossier' genoemd - lijnrecht tegenover elkaar. De complete oppositie wil dat de plannen van tafel worden geveegd. 'Ga terug naar de tekentafel', zegt de PVV en het CDA vindt dat er alleen maar verliezers zijn: 'Er is draagvlak in onze gemeente', zegt Rene Bolle. 'Maar als je niet goed beargumenteert waarom je je niet aan de leidraad houdt en desondanks toch de komst doorzet dan zet je de bijl in het draagvlak. Op deze manier zorg je ervoor dat bewoners vanaf het begin in de vechtstand gaan staan.'

Schade tussen gemeente en omwonenden

Uit eerder onderzoek bleek al dat er sprake is van praktisch onherstelbare schade tussen de gemeente en de bewoners. Wethouder Van der Schaaf liet zelfs ontvallen dat hij denkt dat het vertrouwen ook niet gaat terugkomen.
'Er is zoveel gebeurd, dat zit er denk ik niet meer in', zei hij. Die woorden schoten bij de SP in het verkeerde keelgat. 'Ik vind het nogal wat, dat u dat zegt. Dan snap ik echt niet waarom u dit wil doen.'
In de omgeving is men bang voor overlast. De situatie grenst aan een fietspad waar dagelijks vele schoolgaande kinderen fietsen. Daarnaast grenst de op handen zijnde opvang op slechts enkele meters van een eerste woning. Het concept van Skaeve Huse hanteert een afstandsnorm van zo'n 100 meter tot de bewoonde wereld. Die wordt in Harkstede bij lange na niet gehaald. Er is bij de politieke tegenstanders veel tegenstand rondom het uitgevoerde locatie-onderzoek. Partij van de Dieren en de Stadspartij noemen het document waarin de locatiekeuze staat beschreven een 'vodje'.
De keuze voor de locatie is in samenspraak gegaan
Inge Jongman - ChristenUnie
De wethouder hoopt dat de verhouding tussen de toekomstige bewoners en de huidige bewoners uiteindelijk goed zal zijn. 'Ik hoop dat het gaat lukken, ook door de maatregelen die we gaan nemen.' Zo wil het stadsbestuur praktische zaken aanpakken zoals extra verlichting bij de ingang van de woonvorm en een omgevingsmanager.
Protestbord langs de weg waar de woonvorm moet komen
Protestbord langs de weg waar de woonvorm moet komen © RTV Noord

Opmerkelijke tegenspraak

Eerder op de dag was de raad van Groningen in de gelegenheid om vragen te stellen aan de zes zorginstellingen die samen met de gemeente werken aan de opvang. Daar werden kritische noten gekraakt over de keuze voor Harkstede als locatie. De zorgverleners lieten weten dat zij geen vinger in de pap hadden wat betreft de locatiekeuze. Er werd verklaard dat de locatiekeuze een besluit van de gemeente was geweest. Sterker nog: de zorginstellingen hadden zich onlangs nog gebogen over een andere locatie, maar die was inmiddels niet meer beschikbaar.
Naast Roeland van der Schaaf is ook Inge Jongman (ChristenUnie) politiek verantwoordelijk voor dit dossier. Beiden spraken de woorden van de zorginstellingen tegen. Ook de zorginstellingen zouden iets te zeggen hebben over de locatiekeuze, aldus de stadsbestuurders. 'De keuze voor de locatie is in samenspraak gegaan', zegt Jongman. 'Ik denk dat er vanmiddag sprake was van een misverstand want er was zeker sprake van samenspraak.'
De gemeenteraad neemt binnenkort een definitief besluit over de woonvorm.