Dit moet Shine onderzoeken om medische isotopen te mogen produceren in Veendam

Bouw van de fabriek van Shine in Wisconsin, Verenigde Staten
Bouw van de fabriek van Shine in Wisconsin, Verenigde Staten © Shine Medical/bewerking van RTV Noord
Het Amerikaanse bedrijf Shine heeft van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) te horen gekregen wat het allemaal moet onderzoeken om een medische isotopenfabriek te mogen bouwen in Veendam. Techniek en veiligheid zijn het belangrijkste, maar er zijn meer punten die de Amerikanen haarfijn moeten uitleggen om een vergunning te krijgen van toezichthouder ANVS.
De regels rondom de bouw van de medische isotopenfabriek zijn extra streng omdat het volgens de kernenergiewet gaat om een nucleaire installatie. Er is uranium aanwezig en er vindt kernsplijting plaats. De straling die daarbij vrijkomt wordt gebruikt voor het maken van medische isotopen.
Shine wil voor de productie van de medische isotopen een deeltjesversneller gebruiken. Dit is een nieuwe technologie, die nog niet in de praktijk bewezen is. Alleen op kleine schaal in het laboratorium in Amerika. Shine bouwt op dit moment ook een fabriek in Janesville, Wisconsin waar dezelfde techniek zal worden gebruikt. De Amerikaanse toezichthouder heeft het ontwerp daar goedgekeurd.
Wat zijn medische isotopen?
Medische isotopen worden gebruikt voor het opsporen van hart- en vaatziekten en kankercellen en de bestrijding daarvan.

Milieueffectrapport

De ANVS kreeg dertien zienswijzen en vijf adviezen van overheidsorganisaties binnen op de plannen van Shine in Veendam. De zienswijzen zijn meegenomen in het ‘Advies Reikwijdte en Detailniveau’ waarin de ANVS aangeeft wat Shine precies moet onderzoeken voor het milieueffectrapport. Zonder het milieueffectrapport kan Shine geen kernenergiewetvergunning aanvragen bij de ANVS.
Dit zijn de punten die Shine moet uitleggen in het milieueffectrapport:
- Redenen voor locatiekeuze in relatie tot mens, dier en milieu.
- Gevolgen voor woon- en leefmilieu, denk aan geluid, licht, radioactieve straling, landbouwgewassen, verkeer, landschap.
- Risico’s bij een ongeval en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen.
- Betekenis fabriek voor zaken als bouw, transport, radioactief afval.
- De techniek; is er een veiligere manier van produceren mogelijk voor de isotopen?
- Effect op de gezondheid van mensen.

Omwonenden hebben opnieuw inspraak

De ANVS verwacht dat Shine in ieder geval een jaar bezig is met opstellen van een milieueffectrapport en de aanvraag van een kernenergiewetvergunning. Als alle papieren door Shine zijn ingeleverd bij de ANVS is er voor omwonenden opnieuw de kans om een reactie te geven.