Instellingen

Denktank: minister mag vergunning voor gaswinning Waddenzee weigeren

Een deel van de Wadden
Een deel van de Wadden © Rijkswaterstaat

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mag geen vergunning verlenen voor gaswinning onder de Waddenzee.

Tot die conclusie komt de kennisorganisatie Waddenacademie na bestudering van de huidige natuurregelgeving. De Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer had de denktank om advies gevraagd.

Mag geen twijfel bestaan

Volgens de vijf experts van de Waddenacademie, van wie vier hoogleraren uit verschillende disciplines, mag er geen wetenschappelijke twijfel bestaan over de nadelige gevolgen van de gasboringen onder het Natura 2000-gebied. En die twijfel is er volgens de Waddenacademie wel degelijk en daarom moet de vergunning op grond van de EU-Habitatrichtlijn en de Wet natuurbescherming geweigerd worden.

We moeten wel afwachten wat onze bewindspersonen hiermee gaan doen
Laura Bromet - Kamerlid GroenLinks

'Volgens de minister zijn op de korte termijn geen nadelige gevolgen voor de natuur te verwachten', schrijft de Waddenacademie in het advies. Maar de minister houdt volgens de experts te weinig rekening met onzekerheden, onder meer bij de berekening van de verhouding tussen bodemdaling, sedimentatie en zeespiegelstijging.

Tweede Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks) is blij met de onderzoeksconclusie dat de regering geen vergunning mag geven voor gaswinning bij Ternaard. 'Onze gevoelens zijn bevestigd door dit onderzoek', zegt ze tegen Omrop Fryslân. 'We waren wel blij', zegt Bromet. Ze was een van de Kamerleden die om het onderzoek had gevraagd, 'Maar we moeten wel afwachten wat onze bewindspersonen hiermee gaan doen. Daar zullen we ze ook aan houden.'

Veel weerstand

Tegen de plannen voor nieuwe gasboringen in de Waddenzee ter hoogte van het Friese Ternaard is veel maatschappelijke weerstand. In het Waddengebied wordt al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw aardgas gewonnen uit kleine velden. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die in handen is van Shell en ExxonMobil, pompt gas onder het wad vandaan bij Ameland en Blija.

Demissionair minister Stef Blok heeft laten weten dat het besluit over de gaswinning in de Waddenzee bij Ternaard niet eerder wordt genomen dan in maart 2022.