XL-coronateststraat Stad sluit na drie weken, heeft minstens 600.000 euro gekost

De XL-testlocatie bij P&R Meerstad, langs de oostelijke ringweg
De XL-testlocatie bij P&R Meerstad, langs de oostelijke ringweg © Elwin Baas/RTV Noord
De XL-teststraat die in augustus bij Meerstad uit de grond werd gestampt, sluit per komende zondag. De teststraat is dan drie weken in bedrijf geweest: rond 20 september werden de eerste testen uitgevoerd.
De testen die er worden uitgevoerd vallen onder Testen voor Toegang. Mensen die bijvoorbeeld naar een evenement of een horecagelegenheid willen, kunnen er terecht. Het is de grootste teststraat in onze provincie die onder Testen voor Toegang valt.

'Ver onder capaciteit gedraaid'

Alle XL-teststraten in Nederland sluiten, omdat de aanbesteding waar de locaties onder vallen per 10 oktober verloopt.
Het lijkt erop dat er weinig van de straten gebruik is gemaakt. 'Er zijn veel minder testen uitgevoerd dan de 25.000 per dag die we hadden kunnen doen', zegt directeur Xander Schurink van Hestia, het bedrijf dat de testen uitvoert. Schurink kan niet zeggen hoeveel testen er in totaal zijn uitgevoerd in Groningen.
Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft geen cijfers per locatie. Een woordvoerder zegt wel dat er landelijk 'op topdagen' 130.000 tot 140.000 testen worden afgenomen, terwijl er voor 400.000 testen per dag capaciteit is.
'Zaterdag om 23.00 uur sluiten we', vertelt Schurink. 'Het is wel snel gegaan', erkent hij. Over het geld dat Hestia verdiend heeft aan de teststaat doet de directeur geen uitspraken: 'Het is contractueel vastgelegd dat ik dat niet mag doen.'

300.000 tot 350.000 euro per maand

Duidelijk is wel dat het in stand houden van een XL-teststraat de overheid gemiddeld 300.000 tot 350.000 euro per maand kost. 'In dat bedrag zijn personeelskosten en kosten voor testen en testanalyse nog niet meegenomen. De totale kosten vallen dus hoger uit', vertelt een woordvoerder van het ministerie.
De teststraat in Groningen is begin augustus gebouwd, en wordt vanaf komende zondag afgebroken. Het gebouw heeft er twee maanden gestaan, en is drie weken daadwerkelijk ingezet als testlocatie.

Vanaf zondag naar kleine testlocaties

Vanaf komende zondag kunnen mensen in onze provincie alleen bij kleinere testlocaties terecht. Bedrijven die de testen uitvoeren krijgen dan betaald per afgenomen test: ze exploiteren een locatie straks op eigen risico.
Tot nu toe werkte dat anders, en kreeg een aanbieder een bedrag voor het beschikbaar stellen van capaciteit, en een bedrag per afgenomen test.
'Met de nieuwe werkwijze hopen we dat vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen', zegt de woordvoerder van het ministerie. 'We hopen dat het netwerk fijnmaziger wordt.' De bedoeling dat iedere Nederlander binnen een half uur rijden bij een testlocatie kan zijn blijft gelden: zo veel mogelijk mensen moeten er binnen twintig minuten kunnen zijn.
Of de nieuwe werkwijze er toe leidt dat er straks alleen nog teststraten zitten in grote kernen en het platteland minder goed bediend wordt, betwijfelt de woordvoerder. 'We houden blijvend in de gaten of onze doelstellingen behaald worden wanneer de nieuwe werkwijze geldt. Als we zien dat er grote witte vlekken ontstaan, nemen we maatregelen', besluit ze.