Muntendam krijgt nieuw multifunctioneel centrum

De Menterne in Muntendam
De Menterne in Muntendam © Google Street View
De gemeente Midden-Groningen, de dorpsraad en de schoolbesturen van CBS De Parel en OBS Menterhorn zijn begonnen met het maken van plannen voor een nieuw multifunctioneel gebouw in Muntendam.
De wens is om de scholen, kinderopvang en het dorpshuis onder te brengen in een nieuw pand.
Dat nieuwe gebouw moet komen op de plek van dorpshuis en verenigingsgebouw De Menterne. De huidige gebruikers kunnen tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden terecht in het oude gemeentehuis en de voormalige Europaschool.

Nieuwe woningen

In het voorlopige plan is ook ruimte voor nieuwe woningen. Verder wordt gekeken naar het parkeren in Muntendam en de inrichting van het overige openbaar gebied. Het is de bedoeling om in het voormalige gemeentehuis sociale en maatschappelijke functies onder te brengen.
Wethouder José van Schie: 'Het is heel fijn dat we een multifunctioneel gebouw kunnen realiseren en bovendien de mogelijkheden kunnen onderzoeken of er ruimte is voor zowel koop- als (sociale) huurwoningen. Dit biedt de kans tot inclusieve woonvormen waar jong en oud naast elkaar kunnen wonen.'

Inloopavond

De plannen worden verder uitgewerkt met de inwoners van Muntendam. Op 10 november is een eerste inloopavond in De Menterne van 18.30 tot 20.30 uur.
Als de gemeente de plannen financieel heeft goedgekeurd kunnen de werkzaamheden beginnen. De verwachting is dat de sloop van De Menterne eind 2022 kan beginnen. In 2023 kan dan de bouw van het nieuwe multifunctionele centrum starten.