Waterberging De Onlanden uitgebreid vanwege klimaatverandering

De Onlanden
De Onlanden © Wiebe Klijnstra/RTV Noord
Waterschap Noorderzijlvest is van plan de waterberging in De Onlanden uitbreiden. Klimaatverandering maakt het noodzakelijk het water van hevige en langdurige regenval op te kunnen slaan. De extra bergruimte moet uiterlijk 1 januari 2025 klaar zijn.
Noorderzijlvest onderzocht waar het in De Onlanden mogelijk is om extra water te bergen. Op basis van dat onderzoek krijgt het waterschap van de provincie Groningen en Drenthe, gemeenten en natuurorganisaties groen licht voor de uitbreiding. De Onlanden heeft nu ook de functie om water op te vangen als dat nodig is. Maar het is niet genoeg. Klimaatverandering veroorzaakt in ons land heviger en langer durende buien.

Bij wateroverlast niet hele gebied onder water

De Onlanden zijn behalve waterberging, ook natuurgebied. Noorderzijlvest wil daarom ook onderzoeken of het mogelijk is om bij te veel water niet meteen het hele gebied onder te laten lopen. Zo zijn de gedeelten met trilvenen nogal kwetsbaar.
Water uit de omliggende landbouwgebieden bevat meer voedingsstoffen en moet daar zo lang mogelijk worden weg gehouden. Volgens het waterschap kan dat door met compartimenten te werken. Eerst water opvangen in de minst kwetsbare delen, en pas als het echt niet anders kan, in alle delen.

Water bergen buiten De Onlanden te duur

Eerder liet de provincie Drenthe onderzoeken of extra waterberging ook mogelijk is buiten De Onlanden. Dat bleek erg duur te zijn. Op korte termijn is daar geen geld voor. De uitbreiding kan dus alleen in De Onlanden zelf. Er moet daarvoor nog wel een Milieu Effect Rapportage worden opgesteld. Daaruit zal onder meer blijken wat de meest geschikte maatregelen zijn om de eventuele negatieve effecten op onder andere de natuur te voorkomen.
Uiterlijk 1 januari 2025 moet de uitbreiding klaar zijn voor gebruik.