Onderzoek naar haalbaarheid Lelylijn eind dit jaar klaar

Het beoogde tracé van de Lelylijn
Het beoogde tracé van de Lelylijn © RTV Noord
Het onderzoek dat de noordelijke provincies en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken naar de haalbaarheid van de Lelylijn laten uitvoeren, komt eind dit jaar of begin volgend jaar naar buiten.
Met de resultaten van dat onderzoek hopen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland de lobby voor de aanleg van de Lelylijn een zetje in de goede richting te kunnen geven.
Het onderzoek richt zich op de noordelijke bouwstenen voor het Deltaplan voor het Noorden. Hierin wordt gepleit voor de aanleg van de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en de aanpak van het bestaande spoor via Zwolle. In ruil daarvoor worden 220.000 woningen in het Noorden gebouwd om de druk op de woningmarkt te ontlasten.

'Puzzelstukjes invullen'

‘Dit verdiepend onderzoek is eind 2021, begin 2022 klaar’, schetst provincieambtenaar David de Vries tegenover een delegatie van Provinciale Staten. ‘Op basis daarvan hoop je dat de puzzelstukjes kunnen worden ingevuld. Belangrijke vraag tegen die tijd is hoe het Regeerakkoord eruit ziet.’
D66-Statenlid Jurgen Elshoff constateert dat de partijen die nu formeren juist een dun regeerakkoord willen. ‘Hoe gaan we ervoor zorgen dat het in Den Haag op een andere manier wordt vastgelegd?’
Volgens De Vries gebeurt dat door het Deltaplan voor het Noorden te laten aanhaken op plannen die in Den Haag ontwikkeld worden. ‘We zorgen ervoor goed aangesloten te zijn op de huidige beleidslijnen’, stelt De Vries. ‘Daar hoort het verbinden van regio’s bij en het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio’s.’

Rekenmodellen

Statenlid Kees Frenay (SP) wil weten wat de gedachte is achter de koppeling tussen het aanleggen van spoorlijnen en het toestaan van grootschalige woningbouw. ‘Wat voor rekenmodellen zitten daar nou achter?’
De Vries wijst niet zozeer naar rekenmodellen, maar zegt dat het zogeheten Daily Urban System (het gebied waar alle vervoersbewegingen tussen wonen en werken plaatsvindt) wordt meegenomen. ‘Groningen hoort in het landelijk Daily Urban System. Regio’s komen door investeringen in infrastructuur dichterbij elkaar te liggen.’
De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland maken zich hard voor de Lelylijn, nadat CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch eind vorig jaar een meerderheid voor zijn voorstel kreeg om een Deltaplan voor het Noorden te ontwikkelen. De Lelylijn, Nedersaksenlijn en investeringen in bestaand spoor zijn voor deze vier provincies belangrijke investeringen die in het Deltaplan moeten worden opgenomen.