Tot op het bot verdeelde gemeenteraad pleit voor hogere Gerrit Krolbrug

Een impressie van de nieuwe Gerrit Krolbrug
Een impressie van de nieuwe Gerrit Krolbrug © Gemeente Groningen
Een krappe meerderheid van de gemeenteraad van Groningen pleit voor een Gerrit Krolbrug van 4,5 meter hoog. De raad is tot op het bot verdeeld. De complete oppositie pleit voor een brug van drie meter, maar heeft vijf zetels minder dan de coalitiepartijen. Die zien de hogere brug wél zitten.
Tijdens een laatste vergadering over de hoogte van de brug kruisten oppositie en coalitie de degens over de toekomst van de brug tussen Beijum en de Korrewegwijk.
De oppositie verwijt coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie niet te luisteren naar 5.529 mensen die een petitie ondertekenden. Die petitie pleit ervoor de brug niet hoger te laten worden dan drie meter.

4,5 meter als compromis

Het Bewonerscomité Gerrit Krolbrug overhandigde de handtekeningen afgelopen maandag aan de gemeenteraad. Het comité weet zich gesteund door de Fietsersbond en de Werkgroep Toegankelijk Groningen. Die groep maakt zich hard voor de belangen van mensen met een mobiliteitsbeperking.
Maar ook de scheepvaart heeft wensen voor de nieuwe brug. De branche zegt vooral baat te hebben bij een zo hoog mogelijke brug. Rijkswaterstaat wilde daarom liever een brug die 5,7 meter hoog zou worden. De brug van 4,5 meter wordt dan ook gepresenteerd als een compromis tussen de wensen van de gemeente en Rijkswaterstaat.
Als vijfduizend mensen uit de stad iets willen, steunen we dat niet automatisch
Rik van Niejenhuis - raadslid PvdA

'Vaker doorfietsen bij hogere brug'

'Het aantal brugopeningen gaat met een hogere brug aanzienlijk naar beneden', zegt Tessa Moorlag (ChristenUnie) over haar keuze voor een hogere brug. 'Daardoor kunnen mensen vaker doorfietsen', vindt ook PvdA'er Rik van Niejenhuis.
Van Niejenhuis ageert daarbij tegen een opmerking van de VVD, die de coalitiepartijen verwijten niet te luisteren naar de 5.529 mensen die de petitie ondertekenen. 'We zitten hier als raadslid om een eigenstandige afweging te maken. Als vijfduizend mensen uit de stad iets willen, steunen we dat niet automatisch.'
Een impressie van de nieuwe Gerrit Krolbrug
Een impressie van de nieuwe Gerrit Krolbrug © Gemeente Groningen

'Brug mag niet te vaak open'

De coalitiepartijen proberen via een motie wel af te dwingen dat het aantal brugopeningen beperkt blijft. Bij verschillende partijen en het bewonerscomité leeft namelijk de angst dat een hogere brug er helemaal niet voor zorgt dat de brug minder vaak opengaat. Schippers zouden bruggen regelmatig laten openen, ondanks het feit dat hun schip wel degelijk onder de brug door kan varen.
Wethouder Broeksma krijgt daarom de opdracht om er bij Rijkswaterstaat op aan te dringen dat het aantal onnodige brugopeningen wordt verminderd. Een meerderheid van de gemeenteraad wil bovendien dat omwonenden in de toekomst mee kunnen praten over het ontwerp van de brug.

Geen definitieve gevolgen

De keuze van de gemeenteraad heeft geen definitieve gevolgen: uiteindelijk valt de beslissing over de hoogte van de brug in Den Haag. De gemeenteraad geeft slechts haar voorkeur aan.
Volgens planning praat de gemeenteraad begin 2023 over het ontwerp van de brug: dat moet nog gemaakt worden. De brug moet in 2026 klaar zijn.
Het heeft de hoogste prioriteit van de minister
Philip Broeksma - wethouder GroenLinks

Tijdelijke brug

In tussentijd moet er een tijdelijke brug komen te liggen op de plek waar de oude Gerrit Krolbrug tot mei dit jaar lag. PvdA en GroenLinks drongen daar op aan.
Wethouder Philip Broeksma (GL) zegt er woensdag nog met minister Barbara Visser van Infrastructuur over gesproken te hebben: 'Het heeft haar hoogste prioriteit', stelt hij. Broeksma zegt verder er nogmaals bij Visser op aan te dringen dat de brug er snel komt.