Instellingen

Debat vol emoties over begraafplaatsen in Westerkwartier

De kerkelijke begraafplaats in Midwolde
De kerkelijke begraafplaats in Midwolde © Jan Been/RTV Noord

Het was een discussie met emoties woensdagavond tijdens het raadsoverleg in het gemeentehuis in Zuidhorn. En dat was gezien het agendapunt, het begraafplaatsenbeleid in de gemeente Westerkwartier, niet vreemd.

Het debat spitste zich toe op de gemeentelijke en kerkelijke begraafplaats bij de Hervormde kerk in Midwolde. Beide begraafplaatsen zijn vol en de gemeente Westerkwartier wil niet meewerken aan een uitbreiding.

'Voldoende ruimte'

Mensen die in Midwolde begraven willen worden, wordt geadviseerd een andere laatste rustplaats te zoeken. Volgens de gemeente is er op andere begraafplaatsen in de gemeente nog voldoende ruimte.

Weiland naast de kerk

Het CDA verzet zich tegen de keuze die de gemeente maakt in Midwolde. Volgens raadslid Jan Willem Slotema is er naast de begraafplaats voldoende ruimte voor uitbreiding. Daar ligt een weiland met ruimte voor tweehonderdvijftig tot driehonderd graven. Het land is eigendom van de kerk en die wil er aan meewerken om daar ook deels een uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats te realiseren. 'Ik zou graag zien dat de wethouder die mogelijkheid onderzoekt en daarover in gesprek gaat met de dorpsvereniging', zegt Slotema.

Cultuurhistorische waarde van gebied

De dorpsvereniging in Midwolde is tegen uitbreiding van beide begraafplaatsen. De vereniging wijst onder meer op een afspraak met de voormalige gemeente Leek uit 2002 waarin staat dat verdere uitbreiding van de kerkelijke begraafplaats niet wordt toegestaan. Volgens Roelof Kraak, voorzitter van de dorpsvereniging, die insprak tijdens het raadsoverleg, moet dit ook gelden voor de gemeentelijke begraafplaats. De dorpsvereniging vindt de huidige begraafplaatsen al te groot voor de cultuurhistorische waarden van het gebied rond de Hervormde Kerk.

Ruimen van graven

Ook blijkt volgens de vereniging uit een rondvraag dat de inwoners tegen uitbreiding zijn. De dorpsvereniging pleit ervoor ruimte te zoeken door 'inbreiding' en waar mogelijk het ruimen van graven.

GroenLinks-voorman Klaas Wybo van der Hoek pleitte ook voor deze optie. 'Daarmee maken we ruimte vrij en kunnen we drie jaar vooruit. Die tijd kunnen we gebruiken om een duurzame oplossing te zoeken.'

Steeds meer mensen kiezen voor een crematie
Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi van Westerkwartier

Natuurbegraafplaats

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: 'Dit is een gevoelig onderwerp met de nodige sentimenten en emoties. In het geval van Midwolde kan ik niet heen om het besluit van de gemeenteraad van Leek uit 2002. Ik begrijp dat dat moeilijk te accepteren is. We hebben gekeken naar grafruimte op andere begraafplaatsen in andere dorpen in de omgeving van Midwolde en uit onze cijfers blijkt dat er ruim drieëntwintighonderd plekken zijn. Er is dus voldoende plek. Bovendien zien we dat het aantal begrafenissen afneemt en dat meer mensen kiezen voor een crematie.'

Alle fracties hadden waardering voor de mogelijkheid die de gemeente biedt om een natuurbegraafplaats toe te staan. Begin november staat het begraafplaatsenbeleid op de agenda van de gemeenteraad en dan wordt er een besluit over genomen.