Afgeslankt Aldel wacht op oplossing uit Den Haag: 'We worden gehoord, maar er is nog geen witte rook'

Je kunt een speld horen vallen in de productiehal van Aldel
Je kunt een speld horen vallen in de productiehal van Aldel © Elwin Baas/RTV Noord
Aluminiumfabriek Aldel uit Delfzijl heeft nog geen witte rook uit Den Haag om tot een oplossing te komen voor de problemen die zijn ontstaan door de razendsnel gestegen energieprijzen.
De aluminiumproducent verkeert in moeilijkheden, omdat het vanwege hoge gasprijzen niet langer rendabel is om het productieproces volledig voort te zetten. Daardoor ligt een deel van de productie sinds afgelopen week stil en moeten medewerkers vrezen voor hun baan.

Nog geen witte rook

Financieel directeur Eric Wildschut geeft aan dat het bedrijf voortdurend in gesprek is met medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om tot een oplossing te komen. 'We worden gehoord en het issue is zeker bekend bij ze. Ze geven aan op zoek te zijn naar een oplossing, maar tot op heden heb ik geen signalen ontvangen dat er witte rook is.'

Voorstellen aan Den Haag

Aldel heeft twee voorstellen gedaan aan EZK om het bedrijf financieel te ondersteunen. Voor grootgebruikers van elektriciteit die internationaal opereren bestaat een compensatie voor CO2-kosten die in hun stroomrekening verwerkt zitten. Brussel staat die compensatie toe, maar elke lidstaat mag zelf kiezen of en hoe die vorm gegeven wordt. Veel Europese landen verlenen die compensatie, en tot dit jaar deed Nederland dit ook. Het demissionaire kabinet heeft in de Miljoenennota ruimte gemaakt om de regeling in elk geval met één jaar te verlengen, maar dat geeft volgens Wildschut geen langdurige zekerheid.
'We willen een langdurige compensatieregeling voor de hoge CO2-heffingen die we moeten betalen. Landen om ons heen, neem Duitsland, hebben wel een vergelijkbare regeling voor vijf jaar. De stroomprijzen hier zijn gecorreleerd aan Duitsland, dus wij vragen niets geks. Al lost zo'n langetermijnregeling de korte termijnproblematiek niet op.'
Het tweede voorstel gaat over het vooruitbetalen van die compensatie, in dit geval over het jaar 2021. 'Het bedrag wordt in juni 2022 uitbetaald, maar we zouden het graag nu al willen ontvangen. We vragen niet om extra geld omdat we zo'n zielig bedrijf zijn. Nee, we hebben er recht op. De nood is aan de man.'
Het loont niet om met deze stroomprijzen aluminium te produceren
Eric Wildschut - financieel directeur Aldel

Op houtje bijten

Als EZK toestemt met beide punten is het bedrijf er nog niet, zegt Wildschut. 'We kunnen dan voorlopig voortbestaan in afgeslankte vorm. De elektrolysehal die is stilgezet, zal nog wel een tijdje dicht blijven. Ook al krijgen we die vooruitbetaling, het loont niet om met deze stroomprijzen aluminium te produceren.'
Ondertussen ligt een sociaal plan voor 150 tot 200 medewerkers ter bespreking voor bij de werknemersbonden. 'We proberen oplossingen te zoeken voor het personeel en zijn mede afhankelijk van de uitkomst van de overleggen met EZK. We voeren de druk behoorlijk op: bonden staan achter ons, de ondernemingsraad staat achter ons en de media zitten er bovenop. Maar als er geen stappen gezet worden, dan is het klaar denk ik. En dan komt deze industrie ook niet meer terug in Delfzijl of ergens anders in Nederland.'
Toch houdt Wildschut een sprankje hoop. 'Dat is meer een gevoel.'