Lobby Lelylijn gaat in Brussel voort met Zwitsers onderzoek

Het beoogde tracé van de Lelylijn
Het beoogde tracé van de Lelylijn © RTV Noord
De provincies Groningen, Friesland en Drenthe proberen nu ook bij de Europese Unie voet aan de grond te krijgen voor de Lelylijn. Lobbyisten proberen met een Zwitsers onderzoek de voordelen van de nieuwe treinverbinding op Europese schaal onder de aandacht te brengen.
Het onderzoek van het Zwitsers-Duitse onderzoeksbureau Prognos AG benadrukt vooral de kansen van investeren in de Lelylijn en de Nedersaksenlijn en het investeren in bestaande spoorverbindingen. Noord-Nederland hoopt op een bijdrage vanuit Europa voor het noordelijke spoornetwerk.

'Scandinavië heeft baat bij Lelylijn'

Het onderzoek hamert op de economische kansen die een treinverbinding tussen Amsterdam - Groningen - Bremen en Hamburg met zich meebrengt. Noord-Nederland krijgt met een rechtstreekse treinverbinding meer toegang tot de afzetmarkten in Noorwegen en Zweden, economische regio’s die nu ‘zeer belangrijk’ zijn voor de Nederlandse import- en exportmarkt.
Ook draagt een snelle treinverbinding van Amsterdam via Noord-Nederland naar Hamburg bij aan het upgraden van de economie in Noord-Nederland en de Duitse Weser-Ems-regio, de regio rond Bremen met zo’n 2,4 miljoen inwoners.

Komt Lelylijn op Europese spoornetwerk?

Om vanuit Brussel kans te maken op subsidies voor de aanleg van snelle spoorverbindingen is het van belang dat de snelle trein wordt toegevoegd aan het Trans-European Transport Network (TEN-T). De bestaande spoorlijn tussen Amsterdam, Zwolle en Groningen staat in dat lijstje op het regionale netwerk, maar nog niet tussen de meest prominente spoorverbindingen.
‘Maar hierdoor maakt het meer kans op financiering vanuit Brussel’, zegt lobbyist Dirk Frouws van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). ‘De Lelylijn en de Nedersaksenlijn staan nog niet op dat netwerk.’
De Lelylijn wordt naar alle verwachting voorlopig niet aan het TEN-T netwerk toegevoegd, omdat de lijn simpelweg nog niet bestaat en de Europese Commissie het kernnetwerk uiterlijk 2030 klaar wil hebben. ‘We hebben een gesprek gehad met de Europese Commissie en aangegeven dat we de Lelylijn op de langere termijn op dat netwerk willen krijgen’, vervolgt Frouws. ‘Zij staan daarvoor open, maar hebben gezegd dat het initiatief hiervoor moet komen vanuit de lidstaat.’

Nieuw Lobbyvehikel

Het onderzoek is dan ook een nieuw lobbyvehikel voor de regio. De gedeputeerden Fleur Gräper (Groningen) en Avine Fokkens (Friesland) brachten onlangs een bezoek aan Amsterdam waar in het kader van het Europese Jaar van het Spoor een trein met leden van de Europese Commissie arriveerde. Hun taak is ook om het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te overtuigen dat de minister aan Europa voorstelt om de Lelylijn aan het TEN-T netwerk toe te voegen. Lukt hen dat, dan maakt de Lelylijn meer kans op Europese financiering.

Twee-sporen-lobby

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben samen met de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen het Zwitsers-Duitse onderzoeksbureau Prognos AG de opdracht gegeven om de kansen van de Lelylijn in Europees verband te onderzoeken.
De lobbyisten van SNN proberen met het onderzoek in de hand Europese politici, bestuurders en beleidsmakers Brussel warm te maken voor de Lelylijn en hopen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Europa wil overtuigen om de Lelylijn toe te voegen aan het TEN-T-netwerk. Zo wordt er via twee sporen gewerkt aan financiering van de Lelylijn.