Vos doodt honderden kuikens bij de Eemshaven: 'Ze zijn kennelijk aantrekkelijk'

De vos op het broedeiland met een noordse stern in zijn bek
De vos op het broedeiland met een noordse stern in zijn bek © Petra Manche/Sovon Vogelonderzoek Nederland
Een vos blijkt het afgelopen seizoen honderden sterns te hebben gedood op een speciaal voor deze vogels aangelegd broedeiland vlak bij de Eemshaven.
Dat eiland ligt nog geen kilometer uit de kust en is bij laag water per voet te bereiken. ‘Waarschijnlijk heeft de vos kans gezien om onder het stroomraster door te kruipen’, zegt Peter de Boer van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Die organisatie monitort het wel en wee van de vogels op het eiland.

Meerdere nachten actief

Op foto’s die door cameravallen van Sovon gemaakt zijn is de vos te zien, met een stern in zijn bek. ‘Toen hij het trucje doorhad is hij vaker teruggekomen’, denkt De Boer. ‘Hij is hier meerdere nachten actief geweest. Sterns zijn dagvogels, ze slapen ’s nachts. En de vos is een nachtdier.’
Volgens De Boer heeft de vos minimaal 200 vliegvlugge kuikens te pakken gehad: ‘Een vos doodt meer dan hij kan opeten, de rest begraaft hij. We hebben ook sterns opgegraven maar ik weet niet of we alles gevonden hebben.’ Ter vergelijking: het aantal sternkuikens op het eiland voordat de vos er actief was werd geschat op ongeveer duizend.
De vos op het broedeiland, betrapt door een camera
De vos op het broedeiland, betrapt door een camera © Petra Manche/Sovon Vogelonderzoek Nederland

'Kennelijk zijn sterns aantrekkelijker dan kokmeeuwen'

'Een vos heeft maar een klein gaatje nodig om binnen te komen, zegt ecoloog Allix Brenninkmeijer namens de provincie Groningen. Hij is betrokken bij het beheer en onderhoud van het broedeiland, dat in 2018 in gebruik genomen werd.
‘Het is opvallend dat de vos het vooral voorzien had op de kuikens van de sterns', vervolgt hij, ‘en dat hij de kuikens van de kokmeeuwen met rust heeft gelaten, terwijl er daarvan ook 2000 broedparen zijn op het eiland. Kennelijk zijn de noordse sterns veel aantrekkelijker.’
Er kan een vertrouwensbreuk zijn ontstaan
Peter de Boer - Sovon Vogelonderzoek Nederland

Rode lijst

Sterns (visdieven en noordse sterns) staan op de 'Rode Lijst' van Nederlandse broedvogels als 'bedreigd'. Het wrange is dat de vogels op het eiland worden beschermd door een stroomraster. Maar dat raster blijkt niet goed genoeg te werken.
Sterns op het broedeiland in betere tijden

Maatregelen

De komende tijd worden er maatregelen genomen om de sterns een beter ‘thuis’ te kunnen bieden.
‘Er moet een groter en zwaarder stroomraster komen’, zegt Peter de Boer van Sovon. ‘We gaan de bovenlaag van het eiland omfrezen en de vegetatie verwijderen’, vult Brennikmeijer aan. ‘Dan wordt het voor de kokmeeuwen minder aantrekkelijk om er te broeden, maar voor de sterns juist aantrekkelijker. Want uiteindelijk is het eiland voor die vogels bedoeld.’

'Die beesten hebben ook een geheugen'

Het is nog maar de vraag of de sterns na die verbeteringen terug durven te komen. ‘Die beesten hebben ook een geheugen’, zegt Peter de Boer. ‘Er kan best een vertrouwensbreuk zijn ontstaan, waardoor de sterns andere broedgebieden gaat opzoeken. Zoals op Rottumerplaat bijvoorbeeld, waar ook al andere sterns broeden. Maar uit het oogpunt van risicospreiding is het niet wenselijk dat alle vogels op een kluitje gaan zitten.’