Groen licht voor bouwrijp maken woningbouwgebied Suikerzijde-Noord

Een impressie van de nieuwe woonwijk Suikerzijde
Een impressie van de nieuwe woonwijk Suikerzijde © Gemeente Groningen
De Raad van State ziet geen reden om het bouwrijp maken van woningbouwgebied Suikerzijde-Noord in Groningen voorlopig stil te leggen.
Met een spoeduitspraak heeft de hoogte bestuursrechter dinsdag de weg vrijgemaakt voor voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de eerste 750 woningen in het oostelijke deel van het voormalige suikerfabriekterrein.
In totaal moeten er op Suikerzijde zo'n vijfduizendwoningen (tweeduizend op Suikerzijde-Noord) komen, plus andere voorzieningen, wegen en openbaar vervoer. Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) eiste eerder bij de Raad een pas op de plaats om meer onderzoek te doen naar zeldzame en kwetsbare dieren in het gebied.

Natuurcompensatiegebieden

Volgens NMG komen er in het natuurgebied veel meer kwetsbare dieren voor dan alleen de geoorde fuut en de water- en meervleermuis. Voor die soorten legt de gemeente Groningen een dertigtal hectare natuurcompensatiegebieden aan ten noorden en ten zuiden van het woningbouwgebied. Verder komt er nog een compensatiegebied voor weidevogels rond Leegkerk.

Stads- en woongebied

De Raad van State vindt dat de gemeente voldoende doet om het verloren leef- en foerageergebied van fuut en vleermuizen te compenseren. Bovendien heeft de natuurorganisatie onvoldoende aangetoond welke kwetsbare dieren de gemeente over het hoofd zou hebben gezien. Verder heeft de gemeente er terecht voor gekozen om het gehele gebied Suikerzijde-Noord tot stads- en woongebied te maken.

Grotere dichtheid

Het voorstel van NMG om alleen in het oostelijke deel in grotere dichtheid woningen te bouwen om zo het westelijke deel voor de natuur te behouden, wees de gemeente al eerder af. Want de woningnood is te groot en het Suikerzijdegebied vormt een 'natuurlijk gat' in de stedelijke structuur van Groningen, aldus de bestuursrechter.

Werkafspraken

Wel houdt de Raad van State de gemeente en ontwikkelaar aan de gemaakte werkafspraken dat er vóór 1 maart 2022 niet met de bouw zal worden begonnen. En als dat om wat voor reden toch nodig mocht zijn, moeten zij de NMG daarvan direct op de hoogte stellen.
Later dit jaar of begin volgend jaar volgt er nog een bodemzaak. Dan gaat de Raad dieper op de bezwaren van de natuurorganisatie in.