Stikstofuitstoot scheepvaart houdt nieuwe verbrandingsoven in Delfzijl tegen

Afvalverbrander EEW in Delfzijl
Afvalverbrander EEW in Delfzijl © ANP
EEW in Delfzijl moet terug naar de tekentafel om met twee extra verbrandingsovens te mogen uitbreiden. Het bedrijf heeft in de plannen de stikstofuitstoot van Engelse vrachtschepen over het hoofd gezien.
De Raad van State zette woensdag dan ook een streep door de voor het EEW-uitbreidingsplan noodzakelijke natuurbeschermingswet-vergunning. Een overwinning voor Nederlandse en Duitse natuur- en milieuorganisaties MOB, VSL en VZ, die de zaak hadden aangespannen.

Niet meegerekend

De vergunningverlener, de provincie, vond het niet nodig om de uitstoot van verzurende stikstof door de rook van Engelse scheepsmotoren mee te rekenen bij de stikstofuitstoot van EEW.
Die stikstofuitstoot kan tot een aantasting leiden van de beschermde Natura 2000-gebieden in zowel in het Nederlandse als Duitse Waddengebied.

Uitgebreider onderzoek nodig

De Raad van State vindt dat Groningen alsnog een uitgebreid stikstofonderzoek moet doen naar de effecten van het scheepvaartverkeer op de Waddenzee tot en met de haven van Delfzijl.
Zolang dat onderzoek niet is afgerond en verwerkt in een nieuwe WNB-vergunning, moet EEW wachten met de uitbreidingsplannen voor een nieuwe verbrandingsoven. De uitspraak heeft geen gevolgen voor de twee bestaande afvalovens. Die vallen onder de vorige WNB-vergunning, zo blijkt uit de uitspraak.
Mocht Groningen binnen afzienbare tijd een nieuwe WNB-vergunning aan EEW verlenen dan kunnen de milieuorganisaties direct bij de Raad van State in beroep, en hoeven ze niet eerst langs de Groningse bestuursrechter.

'Verheugd'

EEW-Directeur Wilfred de Jager zegt ‘verheugd’ te zijn dat er nu duidelijkheid is. ‘Onze vergunning blijft overeind. De Raad van State geeft wel aan dat we de natuurbeschermingsvergunning voor onze derde verwerkingslijn moeten aanvullen met gegevens over de stikstofuitstoot van schepen die afval aanleveren in Delfzijl.’
De benodigde gegevens zijn al verzameld, dus kan nog deze week een nieuwe vergunningsaanvraag worden gedaan, stelt het afvalverwerkingsbedrijf.
Dit bericht is later woensdagmiddag aangevuld met de reactie van EEW.