Nieuwe regels bieden geen ruimte voor zonneparkplan OZG

Compilatie van het OZG en een zonnepark
Compilatie van het OZG en een zonnepark © Archief (bewerkt)
Initiatiefnemers van nieuwe zonneparken in de gemeente Oldambt krijgen binnenkort te maken met meerdere nieuwe regels. Zij moeten de helft van de winst afstaan aan de omgeving, er moet een draagvlakonderzoek gedaan worden en het park moet voor minimaal een kwart bestaan uit begroeiing.
En daar komt bij dat de gemeente toestemming geeft voor maximaal honderd hectare aan zonnepanelen. Het zonneparkplan van het Ommelander Ziekenhuis en ontwikkelaar PowerField beslaat 250 hectare en lijkt daarom weinig kans te maken. Al betekent dat nog niet dat het plan definitief de prullenbak in kan.

Nieuwe regels

Tot nu toe gelden voor aanvragen van verduurzamingsprojecten in de gemeente Oldambt eigenlijk geen regels. Eigenaren van industrieterreinen mogen op hun terrein een zonnepark realiseren, simpelweg omdat zij gaan over hun eigen grond. Dat zonnepark moet wel voldoen aan het bestemmingsplan.
In buitengebieden wordt het al snel lastiger. Dat merkt de gemeenteraad bijvoorbeeld in Finsterwolde. Jarenlang wordt er gesproken over een park ter grootte van vijftien hectare, maar er waren tot nu toe geen regels waaraan een zonneparkplan getoetst kan worden.
Daarom wil de gemeenteraad nu de regels zwart op wit hebben. Zo kan zij beter bepalen voor welke plannen zij wel of geen toestemming kan geven.

‘Programma zon en wind’

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom een zogeheten ‘Programma zon en wind’ opgesteld. Daarin staan alle voorwaarden waaraan verduurzamingsprojecten moeten voldoen.
Maar dat programma biedt weinig hoop voor het zonneparkplan van het Ommelander Ziekenhuis. Het college van B&W geeft toestemming voor maximaal honderd hectare aan zonneparken in de gemeente tot het jaar 2030. Maar het ziekenhuis wil meer.
Het OZG en PowerField willen een zonnepark ter grootte van 250 hectare aanleggen tussen Winschoten en Bad Nieuweschans. Slaagt dat plan, dan krijgt het ziekenhuis in één klap twintig miljoen euro overgemaakt van PowerField. Daarmee kan zij een deel van de schulden afbetalen en wordt de toekomst van het ziekenhuis veiliggesteld.
Ook gaat er vijf miljoen euro in een fonds waaruit gezondheidsprojecten kunnen worden gesubsidieerd.

Wat nu?

Wethouder Jurrie Nieboer is duidelijk: ‘De regels die wij als college op papier hebben gezet, bieden geen ruimte voor een park van 250 hectare. Wij stellen het in elk geval zelf niet voor.’
Toch kan het zijn dat het zonnepark er uiteindelijk wél komt. De gemeenteraad is namelijk de baas. Een meerderheid kan besluiten om een uitzondering te maken voor dit plan.
In november praten de politieke partijen over het ‘Programma zon en wind’. Dan moet duidelijk worden of een meerderheid wel heil ziet in het zonneparkplan van het ziekenhuis of dat het OZG op een andere manier op zoek moet gaan naar extra inkomsten.