Financiële toekomst Het Hogeland ziet er rooskleuriger uit

Gemeente Het Hogeland heeft de begroting voor 2022 af.
Gemeente Het Hogeland heeft de begroting voor 2022 af. © Bewerking RTV Noord
De financiële situatie van de gemeente Het Hogeland lijkt niet zo somber dan een paar maanden geleden werd gedacht. In 2022 heeft de gemeente zelfs een overschot van ruim twee miljoen euro.
Ook voor de komende jaren verwacht de gemeente in de zwarte cijfers te blijven.
Er is de afgelopen tijd bezuinigt en zijn er belastingverhogingen voor de inwoners ingevoerd. 'Die maatregelen werpen nu vruchten af', laat het college weten. Verder zijn er ook meevallers.
Zo is er extra geld gekomen voor de uitvoering van de jeugdzorg en uitkeringen van het Rijk voor Het Hogeland pakken gunstiger uit dan eerst was voorzien. Daarnaast zijn de belastinginkomsten, met name die uit de Eemshaven, hoger dan verwacht.
De Hogelandster gaan de meevallers merken. Zo wordt de rioolheffing met 20 euro verlaagd. Andere tarieven en heffingen, waaronder de OZB, worden rond het inflatiepercentage verhoogd.

Kantekening

Er zijn nog wel zorgen in Het Hogeland. Er zit een nieuwe verdeling van het Gemeentefonds aan te komen. Dit is de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten om hun taken uit te kunnen voeren. De nieuwe verdeling van dit geld ziet er niet gunstig uit voor meerdere Groninger gemeenten. Zoals het nu lijkt gaat Het Hogeland er op jaarbasis miljoenen euro’s op achteruit.

Rode cijfers op de loer

'De nieuwe verdeling van het Gemeentefonds kan roet in het eten gooien', laat wethouder van Financiën Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) weten. Willen de gemeente hun taken goed kunnen uitvoeren dan moet er volgens hem meer geld naar de gemeenten.
'Gemeenten zijn gebaat bij rust én duidelijkheid op het financiële front. Het belang dat Den Haag in gemeenten zegt te stellen moet niet alleen met de mond worden beleden. Daarbij past vooral boter bij de vis; gewoon leveren.'
Wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen)
Wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) © Gemeente Het Hogeland
Dijkhuis is blij dat de Raad voor het Openbaar Bestuur ‘vergaande bedenkingen’ heeft over de nieuwe verdeling. Die kan ook volgens hen gemeenten in (verdere) financiële problemen brengen.

Tevreden college

'De basis is op orde. Daarvoor hebben we flink wat werk moeten verzetten', stelt Dijkhuis. Het college is blij dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een gemeente wordt overgedragen die 'robuust en degelijk is en met ruimte voor ontwikkeling'.