Transport van transformatoren van Veendam naar Meeden gestart

Transport van de transformator van 365 ton
Transport van de transformator van 365 ton © Noordernieuws
Netbeheerders TenneT en Enexis zijn donderdagavond begonnen met het transport van de eerste van drie grote transformatoren naar Meeden. De transformatoren worden van de tijdelijke opslag in Veendam naar het transformatorstation bij Meeden vervoerd.
Aanstaande maandag en volgende week donderdag worden de twee andere transformatoren vervoerd. De transformatoren van negen bij zes meter wegen 365 ton per stuk.

Verzet

Een deel van de N33 is tot vrijdagochtend 06:00 uur afgesloten. Verder maken de vervoerders gebruik van een tijdelijke toegangsweg, die loopt van de N33 door het windpark.
Deze toegangsweg is aangelegd om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Het eerder geplande transformatortransport over de Hereweg door de dorpskern van Meeden stuitte op verzet van omwonenden. Zo was het in de oorspronkelijk plan nodig om monumentale bomen aan de Hereweg te snoeien of te kappen.

Beneden Veensloot

De transformatoren zijn bedoeld voor de modernisering van het hoogspanningsstation in Meeden aan de Beneden Veensloot.