Instellingen

Crisis azc Ter Apel: kabinet houdt machtsmiddel (nog) achter de hand

Asielzoekers komen per bus aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel
Asielzoekers komen per bus aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel © ANP
Het kabinet ziet er vooralsnog van af de commissarissen van de Koning op te dragen gemeenten te dwingen mee te werken aan de opvang van asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de Groninger CdK René Paas vrijdag na spoedoverleg met collega-commissarissen en enkele Haagse bewindslieden.
Aan de online vergadering namen naast de provinciale bestuurders minister Grapperhaus, staatssecretaris Broekers-Knol (beiden Justitie en Veiligheid) en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) deel. Volgens Paas waren bijna alle provincies vertegenwoordigd, verreweg de meeste door hun CdK.

Inhumaan

Aanleiding voor het overleg was het verzoek om bijstand door Koen Schuiling, de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen. Hij wil dat het Rijk gemeenten opdraagt per direct meer noodvangplekken voor asielzoekers beschikbaar te stellen om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Schuiling heeft daarvoor beroep gedaan op artikel 51 van de Wet veiligheidsregio's. In het overbevolkte centrum is sprake van een onhoudbare situatie, door Schuiling eerder omschreven als 'inhumaan'.
Al mijn collega's zijn zich bewust van de situatie
René Paas - commissaris van de Koning
Als het kabinet besluit in te grijpen, zoals Schuiling wil, dan is het aan de CdK's om dit uit te voeren. Maar dat gebeurt vooralsnog niet. Toch is Paas tevreden over de uitkomst: 'Al mijn collega's zijn zich terdege bewust van de situatie. En ze zijn ook zeer gemotiveerd om mee te helpen aan een oplossing. Nog dit weekend gaan ze gemeenten vragen een bijdrage te leveren.' Alle CdK's, behalve Paas, hebben het verzoek gekregen mee te werken.
Niemand zit op instructies uit Den Haag te wachten
René Paas - commissaris van de Koning
De Groninger CdK rekent erop dat dit weekend zelfs al extra noodopvangplekken beschikbaar komen, die tot nu toe nog niet in beeld waren. Maar als deze krachtsinspanning onvoldoende resultaat oplevert, dan hoopt en verwacht Paas dat het kabinet alsnog het machtwoord spreekt: 'Niemand zit erop te wachten, maar dan vind ik instructies uit Den Haag te verkiezen boven aanhoudende chaos in Ter Apel.'
Commissaris der Koning René Paas
Commissaris der Koning René Paas © Martijn Folkers/RTV Noord
Maandag volgt weer overleg tussen de CdK's en de drie bewindslieden. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt dat de kans inderdaad groot is dat het kabinet dan alsnog besluit in te grijpen, als gemeenten nog steeds onvoldoende bereid blijken een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen in Ter Apel.

'Moet meer gebeuren'

Net als Schuiling zegt ook Paas dat er meer moet gebeuren: 'Er moeten niet alleen noodopvang-, maar ook reguliere opvangplekken bij komen. En daarnaast moeten gemeenten zorgen voor meer uitstroom uit de azc's door woningen voor asielzoekers te regelen. Maar voor dit moment is het belangrijkste dat we ons richten op de problemen in Ter Apel.
Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond dat alle twaalf CdK's aan het overleg hebben deelgenomen. Dat is aangepast.