Instellingen

SP stelt Kamervragen over ongelijke behandeling gelijke schades

SP-Kamerlid Sandra Beckerman
SP-Kamerlid Sandra Beckerman © RTV Noord
De SP stelt Kamervragen over de ongelijke behandeling van gelijke schades. Het Groningse Kamerlid Sandra Beckerman wil een reactie van minister Stef Blok (VVD) van Economische Zaken op de grote verschillen in het toekennen van mijnbouwschade.
De beoordelingen lopen bij vergelijkbare schades in vergelijkbare huizen sterk uiteen. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat dezelfde doorlopende scheur bij de ene buurman wordt afgewezen en bij de andere buurman wordt toegewezen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) noemt de beoordeling van de vier expertisebureaus die het werk doen onuitlegbaar en onaanvaardbaar.
Eén bureau oordeelt opvallend vaak: dit is geen bevingsschade. Maar het schadeloket zit met de problemen in de maag, ook omdat niet duidelijk is of dat bureau fout zit. Het is eveneens een optie dat andere bureaus te veel schade toekennen.

Vindt de minister het ook onaanvaardbaar?

Beckerman wil naar aanleiding van berichtgeving van RTV Noord van minister Blok weten of hij de verschillen ook onaanvaardbaar vindt en wat de verschillen zeggen over de deskundigheid van de bureaus. Ze heeft ruim zes kantjes met vragen aan de minister gestuurd.

Zorgen om bewijsvermoeden

Bovendien is Beckerman bezorgd over de omgekeerde bewijslast, waardoor gedupeerden niet hoeven te bewijzen dat een scheur door bevingen wordt veroorzaakt. Het IMG moet juist het tegendeel bewijzen. Om de verschillen tussen bureaus te verminderen, heeft het IMG een beoordelingskader opgesteld, maar Beckerman vraagt zich af of dat in strijd is met de Wet Bewijsvermoeden Groningen.

Minister bereid tot crisisaanpak?

Tot slot wil Beckerman ook een reactie van Blok op het meest recente rapport van de Nationale Ombudsman. In ‘Verscheurd Vertrouwen’ noemt de Ombudsman de schadeproblematiek een nationale crisis, die de regering als zodanig moet behandelen. Beckerman wil weten hoe de minister een eventuele crisisaanpak zou inrichten.