Instellingen

Gemeente Groningen over MartiniZorg: 'Onrechtmatig gedeclareerd en kwaliteit niet op orde'

Een bed in een verzorgingstehuis (foto ter illustratie)
Een bed in een verzorgingstehuis (foto ter illustratie) © ANP
MartiniZorg voert na dit jaar geen Beschermd Wonen meer uit voor de gemeente Groningen, omdat de zorgaanbieder de personele inzet niet op orde heeft. Daarnaast heeft de zorgaanbieder onrechtmatige declaraties voor jeugdhulp ingediend. Dat geld moet MartiniZorg terugbetalen.
Dit blijkt uit de antwoorden van burgemeester en wethouders op vragen van GroenLinks.

Kwaliteit van zorg in geding

De gemeente heeft MartiniZorg in gebreke gesteld voor het onderdeel Beschermd Wonen, in verband met ‘het niet volledig voldoen aan de contractuele eisen met betrekking tot personele inzet’. Simpel gezegd: personeel dat door MartiniZorg werd ingezet had niet het juiste opleidingsniveau en daardoor was de kwaliteit van zorg niet op orde.
Ook nadat MartiniZorg extra tijd had gekregen voor verbeteringen was het nog altijd niet goed. Daarop besloot de gemeente in overleg met MartiniZorg de overeenkomst na dit jaar niet te verlengen.

Hbo-ers te duur

In juli erkende bestuurder Ruud Slot van het overkoepelende concern De ZorgZaak al bij RTV Noord dat op verschillende locaties onvoldoende gekwalificeerd personeel rondliep. Dat was reden om drie locaties te sluiten, waaronder de moeder-kindlocatie in Winschoten. Het was volgens hem te duur om op kleine locaties hbo-geschoold personeel in te zetten.
In reactie op de gemeente voegt Slot nog een reden toe: ‘We kunnen nu niet de juiste mensen vinden. De vraag op de arbeidsmarkt is van dien aard dat er weinig beschikbaar is. Dan stoot ik het liever af dan nog naarstig op zoek te blijven. Het lukt gewoon niet richting 2022.’

Moeder-kindhuis Stad ook dicht

Cliënten uit Winschoten werden na de sluiting overgeplaatst naar een soortgelijk huis in Stad, maar ook daar voldoet de kwaliteit van zorg niet, stelt de gemeente. Het ingezette verbetertraject wordt nu stilgelegd omdat MartiniZorg helemaal stopt met Beschermd Wonen. Voor eind december moeten de moeders en kinderen er weg zijn.
Overigens zijn er geen situaties geweest waarin de cliënten daardoor in gevaar zijn geweest, laat een woordvoerder van de gemeente weten. MartiniZorg en gemeente richten zich nu op het overdragen van cliënten aan een andere aanbieder.
Wat doet MartiniZorg?

MartiniZorg levert begeleiding, behandeling, verpleging en verzorging aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig/begeleid te kunnen (blijven) wonen. Dit bestaat uit zowel ambulante zorg en begeleiding als zorg en begeleiding op locaties voor begeleid wonen. De organisatie heeft vestigingen in de stad Groningen en daarbuiten.

MartiniZorg is door de gemeente Groningen gecontracteerd voor huishoudelijke hulp en is onderaannemer in het Gebiedsondersteuningsnetwerk GON (WMO-zorg). Verder is MartiniZorg door de centrumgemeente Groningen gecontracteerd voor Beschermd Wonen en door de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) voor Jeugdhulp.

Onrechtmatige declaraties

Naast Beschermd Wonen levert MartiniZorg jeugdhulp. Hier is de zorgaanbieder in 2018/2019 de fout ingegaan bij het indienen van declaraties. ‘In het onderzoek is vastgesteld dat MartiniZorg niet volledig heeft geleverd wat er is gedeclareerd,’ antwoorden burgemeester en wethouders aan GroenLinks.
Om hoeveel geld het gaat en welke jeugdhulp het betreft wil de gemeente niet toelichten. De onrechtmatigheden kwamen aan het licht doordat de inkoper zag dat MartiniZorg ‘declareerde op een product dat niet aansloot bij het type zorg dat werd geboden’.
Ruud Slot van de ZorgZaak: ‘Er is niet onrechtmatig gefactureerd. In een gesprek met de gemeente is het gegaan over een code die niet de juiste blijkt te zijn. Dat had anders gemoeten, maar van fraude is geen sprake.’ Ook Slot wil niks zeggen over de hoogte van het ten onrechte gedeclareerde bedrag.

Hoge winst klopte niet

MartiniZorg moet het teveel ontvangen geld terugbetalen. Volgens de gemeente verklaart de verkeerde declaratie de hoge winst die het bedrijf maakte in 2018. Die winst was voor de Inspectie aanleiding voor haar onderzoek. Door de terugbetaling is de winst ‘teruggebracht tot een meer marktconform niveau’.
Overigens ging er bij de jeugdhulp in 2020 weer wat mis. De gemeente stelde het bedrijf toen in gebreke en eiste verbetering, omdat MartiniZorg ook toen niet voldeed aan ‘de kwaliteitseisen betreffende de inzet van personeel en de levering op een aantal (verblijfs)producten.’

Tweede keer tik op vingers

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd concludeerde eerder dit jaar al dat de bedrijfsvoering van MartiniZorg niet ordelijk en controleerbaar genoeg was. De gemeente geeft nu aan deze constateringen ‘ernstig en zorgwekkend’ te vinden en laat doorschemeren niet te begrijpen waarom de Inspectie geen vinger aan de pols houdt. Die vertrouwt erop dat MartiniZorg de bedrijfsvoering verbetert; als het aan de gemeente lag, zou ze dit blijvend controleren.

Directie op straat

De gemeente zegt verder in overleg te zijn met de interim-bestuurder van MartiniZorg en met Ruud Slot van het overkoepelend concern de ZorgZaak. Die heeft bij de gemeente aangegeven dat hij niet wist van de problematiek bij MartiniZorg. Toen Slot ervan hoorde, heeft hij de directrice vervangen door de huidige interim-directeur.
Slot: ‘Ik baal als een stekker van wat er gebeurd is. Het is niet goed gegaan. Ik heb ingegrepen en ben bezig het recht te trekken in overleg met de stakeholders. Ik heb hun vertrouwen.’