Het Hogeland wil gemeentehuis in Bedum verkopen

Het gemeentehuis in Bedum
Het gemeentehuis in Bedum © Wiebe Klijnstra/RTV Noord
De gemeente het Hogeland heeft het voornemen om het gemeentehuis in Bedum te verkopen. De gemeente bezuinigt en heeft daarom een onderzoek laten doen naar haar onderkomen. De gemeente wil panden afstoten omdat het onderhoud daarvan te duur wordt.
'De herindeling en de veranderende vraag naar huisvesting hebben geleid tot het besluit om één van de vier gemeentehuizen te verkopen', laat het college van burgemeester en wethouders weten. Ze willen wel dat het pand een maatschappelijke waarde krijgt voor het dorp.

Anders werken

De gemeente had de werkplekken van ambtenaren al zoveel mogelijk verplaatst naar de drie andere gemeentehuizen in Winsum, Uithuizen en Leens. Er wordt door de medewerkers steeds meer deels vanuit kantoor en deels vanuit huis gewerkt, waardoor er minder vaste werkplekken nodig zijn. Hierdoor heeft de gemeente geen vier locaties meer nodig om haar medewerkers te huisvesten.

Keuze gemaakt

De afgelopen periode werd er al minder vanuit Bedum en Leens geopereerd. Op die twee locaties is inmiddels geen sprake meer van dienstverlening op het gebied van burgerzaken, van vergunningen of op het gebied van werk en inkomen. Beide gemeentehuizen stonden dan ook op de nominatie om gesloten te worden. Uiteindelijk is gekozen voor Bedum.
'Voor de inwoners van de betreffende dorpen hebben deze panden hun publieksfunctie verloren en een nieuwe invulling met een meer maatschappelijke publieke functie in de dorpskern is dan ook wenselijk', laat wethouder Mariëtte de Visser (PvdA) weten.

Bedum beter verkoopbaar

Het gemeentehuis in Bedum bleek uit het onderzoek beter verkoopbaar dan het gemeentehuis in Leens en kon sneller aan andere invulling krijgen.
'Als het gaat om de verkoopbaarheid, ligt Bedum waarschijnlijk beter in de markt dan Leens, hoewel we ook daar op termijn zeker kansen zien in relatie tot het Centrumplan Leens. De mogelijkheden voor nieuwe invulling, lijken in Bedum momenteel gunstiger', aldus De Visser.
Leens staat daarom nog niet in de verkoop. Daarover volgt later een besluit omdat eerst het plan voor het centrum van Leens helemaal uitgewerkt moet worden.

Ruimte voor discussie

De raad is geïnformeerd over de wens om te verkopen. Zij kan in november haar wensen en mening hierover uitspreken naar het college. Het college weegt deze mee in haar definitieve besluit.