Instellingen

Staten akkoord met budget van 50 miljoen voor aankoop grond Eemshaven

Achter Oudeschip moet de Eemshaven worden uitgebreid
Achter Oudeschip moet de Eemshaven worden uitgebreid © Mario Miskovic/RTV Noord
Het provinciale budget om grond aan te kopen voor de uitbreiding van de Eemshaven wordt opgehoogd van 9,5 miljoen naar 50 miljoen euro. Het extra geld is nodig omdat er meer grond wordt aangeboden dan gedacht.
De uitbreiding van de Eemshaven is dit voorjaar aangekondigd. Provinciale Staten stemden daarna in met het vestigen van het zogeheten tijdelijk voorkeursrecht. Dat is bedoeld om grondspeculanten te weren en de provincie de mogelijkheid te bieden rechtstreeks met grondeigenaren te onderhandelen.
'Als we het budget niet zouden verhogen, zouden we grondaanbieders een 'nee' moeten verkopen', legt gedeputeerde Fleur Gräper (D66) uit. 'Dan kunnen ze het alsnog aanbieden bij speculanten. Dat kan de ontwikkeling van het gebied ingewikkelder en duurder maken.'

Van belang voor werkgelegenheid

Een ruime meerderheid in de Staten ziet het belang van het ophogen van het budget naar 50 miljoen euro.
'We hebben de gronden nodig voor deze uitbreiding van de Eemshaven', zegt Peter Gerrits (D66). 'Dat is van eminent belang voor het binnenhalen van grootschalige bedrijven en daarmee werkgelegenheid.'
'De grond wordt daarnaast steeds duurder', zegt Erik Jan Bennema (VVD). 'Ik hoop dat de provincie zich hierin een goed koopman zal tonen.'

Willen geen datacenter

Toch zijn er ook kanttekeningen. De PVV, ONS Groningen en de Partij voor het Noorden zijn weliswaar voor de uitbreiding, maar ze willen niet dat die grond wordt gebruikt voor de bouw van datacenters.
'Het moet niet gebruikt worden voor datacenters en windmolens', zegt Dennis Ram (PVV). 'Die leveren geen werkgelegenheid op.'
Leendert van der Laan (PvhN) deelt de angst voor datacenters. 'Ik ben best wel trots op de Eemshaven, dus we zien de uitbreiding wel zitten. Maar ik ben bang dat de datacenters al in de rij staan om zich te vestigen. Eén of twee is prima, maar het moeten er geen vier, vijf of zes worden.'

Zelf bepalen wat

Inhoudelijk wil en kan Gräper daar naar eigen zeggen nog niet op in gaan, omdat het nog niet aan de orde is. 'Het gesprek over wat er dan op die gronden komt, moet nog plaatsvinden. Het is nu niet relevant of datacenters zich bij ons gemeld hebben, omdat wij eerst nog moeten bepalen wat we daar überhaupt willen.'